ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การระมัดระวังตน
🕯เทียนแห่ง “ความรัก” ถูกจุดแล้ว เราเดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้ว
📜ให้พระวาจาพระเจ้าเรื่อง "การระมัดระวังตน" ในการดำเนินชีวิตประจำวัน คอยเตือนใจเราด้วย
💟จง​ระวัง​ให้​ดี​อย่า​ปล่อยใจ​ของ​ท่าน​ให้​ถูก​ชักชวน​หันเห​ไป​รับใช้​และ​กราบไหว้​เทพเจ้า​อื่น (ฉธบ. 11:16)
💟จง​ระวัง​อย่า​ปล่อย​ให้​ความ​คิด​ชั่วร้าย​นี้​เข้า​มา​ใน​ใจ​ของ​ท่าน (ฉธบ. 15:9)
💟ดังนั้น จง​ยำ​เกรง​พระ​ยาห์​เวห์​เถิด จง​พิจารณา​คดี​อย่าง​ระมัดระวัง เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้าของ​เรา ทรง​ทน​ความอ​ยุติธรรม​ไม่ได้ พระองค์​ไม่​ทรง​ลำเอียง และ​ไม่​ทรง​รับ​สินบน (2 พศด. 19:7)
💟จง​ระวัง ​อย่า​หัน​ไป​หา​ความ​อธรรม อย่า​เลือก​ความ​อธรรม​มากกว่า​ความ​ทุกข์​ใจ (โยบ 36:21)
💟ลูกเอ๋ย จงระวังตัวในกิจการทุกอย่างที่ลูกทำ จงปฏิบัติตนให้อยู่ในวินัยเสมอ (ทบต. 4:14)
💟ความ​คิด​รอบคอบ​จะ​เฝ้าดูแล​ลูก ความ​เข้าใจ​จะ​คอย​ระวัง​ลูก​ไว้ (สภษ. 2:11)
💟คน​ขาดสติ​เชื่อ​ทุก​คำ​ที่​ผู้อื่น​พูด แต่​คน​ฉลาด​ระวัง​ก้าวเดิน​ของ​ตน (สภษ. 14:15)
💟เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงระวังอย่าบ่นพร่ำเพรื่อ จงระวังปาก อย่าพูดใส่ร้าย เพราะคำพูดในที่ลับจะมีผลตามมา ปากที่พูดเท็จย่อมทำลายชีวิต (ปชญ. 1:11)
💟อย่าทำร้ายผู้อื่น ไม่ว่าในเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จงระวังอย่ากลายเป็นศัตรูต่อมิตรสหาย (บสร. 5:15)
💟จงระวังอย่ากล่าวคำเท็จ เพราะนิสัยเช่นนี้ไม่เกิดประโยชน์เลย (บสร. 7:13)
💟ผู้มีปรีชาระวังตนในทุกสิ่ง และเมื่อบาปล่อใจ เขาก็ระวังตนไม่ทำผิด (บสร. 18:27)
💟ปากของคนพูดมากพูดซ้ำซากเรื่องที่เขาได้ยินมาแต่ผู้รอบคอบชั่งคำพูดของตนอย่างระมัดระวัง (บสร. 21:25)
💟จงระวังตนในทุกสิ่งที่ท่านทำ การทำเช่นนี้เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติ (บสร. 32:23)
💟ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้ยิน​ข่าวลือ​เรื่อง​สงคราม​ทั้ง​ใกล้​และ​ไกล จง​ระมัดระวัง อย่า​ตกใจ เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้​จำเป็น​ต้อง​เกิด​ขึ้น แต่​ยัง​ไม่​ถึง​วาระ​สุดท้าย
(มธ. 24:6)
💟จง​ตื่น​เฝ้า​ระวัง​เถิด เพราะ​ท่าน​ไม่​รู้​ว่า​นาย​ของ​ท่าน​จะ​มา​เมื่อไร (มธ. 24:42)
💟ดังนั้น จง​ตื่น​เฝ้า​ระวัง​ไว้​เถิด เพราะ​ท่าน​ไม่​รู้​วัน​และ​เวลา (มธ. 25:13)
💟ดังนั้น จง​ระวัง​ว่า​ท่าน​ฟัง​พระ​วาจา​อย่างไร เพราะ​ผู้​ที่​มี​มาก​จะ​ได้​รับ​มาก​ขึ้น ส่วน​ผู้​ที่​มี​น้อย สิ่ง​เล็กน้อย​ที่​เขา​มี​จะ​ถูก​ริบ​ไป​ด้วย (ลก. 8:18)
💟ดังนั้น จง​ระวัง​อย่า​ให้​ความ​สว่าง​ใน​ท่าน​มืด​ไป (ลก. 11:35)
💟“จง​ระวัง​และ​รักษา​ตัว​ไว้​ให้​พ้น​จาก​ความ​โลภ​ทุก​ชนิด เพราะ​ชีวิต​ของ​คนเรา​ไม่​ขึ้น​กับ​ทรัพย์​สมบัติ​ของ​เขา แม้ว่า​เขา​จะ​มั่งมี​มาก​เพียงใด​ก็ตาม” (ลก. 12:15)
💟จง​ระวัง​ไว้​ให้​ดี อย่า​ปล่อยใจ​ของ​ท่าน​ให้​หมกมุ่น​อยู่​ใน​ความ​สนุกสนาน​รื่นเริง ความ​เมามาย​และ​ความ​กังวล​ถึง​ชีวิต​นี้ มิฉะนั้น วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง​ท่าน​อย่าง​ฉับพลัน (ลก. 21:34)
💟พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพ​เจ้า​ขอ​เตือน​ท่าน​ให้​ระวัง​และ​หลีกเลี่ยง​บุคคล ที่​ทำ​ให้​เกิด​การ​แตก​แยก​และ​ขัดขวาง​คำสอน​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เรียนรู้​มา (รม. 16:17)
💟แต่​จง​ระวัง​อย่า​ให้การ​ใช้​เสรีภาพ​ของ​ท่าน​เป็น​โอกาส​ให้​ผู้​ที่​มโนธรรม​อ่อนไหว​ต้อง​ตกใน​บาป (1คร. 8:9)
💟จง​ระมัดระวัง จง​ยืนหยัด​มั่นคง​ใน​ความ​เชื่อ จง​กล้าหาญ​และ​เข้มแข็ง (1คร. 16:13)
💟จง​คอย​ระวัง​ว่า​ท่าน​ดำเนิน​ชีวิต​อย่างไร จง​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​ผู้​เฉลียวฉลาด มิใช่​อย่าง​ผู้​ขาดสติ​ปัญญา (อฟ. 5:15)
💟ท่าน​ที่รัก​ทั้ง​หลาย เมื่อ​ท่าน​รู้​ล่วง​หน้า​เช่นนี้​แล้ว จง​ระมัดระวัง​อย่า​ปล่อยตัว​ไป​ตาม​ความ​หลงผิด​ของ​คน​อธรรม และ​สูญเสีย​ความ​มั่นคง​ของ​ท่าน​ไป (2ปต. 3:17)
💟จง​ช่วย​เขา​ให้​รอด​พ้น​โดย​ดึง​เขา​ออก​มา​จาก​ไฟ จง​สงสาร​คน​อื่น​ด้วย แต่​ต้อง​มี​ความ​ระมัดระวัง จง​อยู่​ห่าง​แม้กระทั่ง​เสื้อ​ที่​เปื้อน​มลทิน​ของ​เขา (ยด. 1:23)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์