ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การใช้คำพูดต่อกันเป็นสิ่งสำคัญ จะสร้างมิตรหรือศัตรู ทำให้เกิดความร่วมมือหรือแตกแยก เรากำหนดได้
การใช้คำพูดต่อกันเป็นสิ่งสำคัญ จะสร้างมิตรหรือศัตรู
ทำให้เกิดความร่วมมือหรือแตกแยก เรากำหนดได้

☘️ให้พระวาจาช่วยเราตระหนัก ก่อนเอ่ยคำพูดใดออกไป
💟คำพูดของท่านให้กำลังใจคนที่กำลังซวนเซ ทำให้เข่าที่สั่นมั่นคงขึ้น (โยบ 4:4)
💟ไม่ใช้คำพูดไร้สาระป้องกันตน ไม่กล่าวถ้อยคำไร้ประโยชน์ (โยบ 15:3)
💟แล้วท่านจะใช้ถ้อยคำไร้สาระมาบรรเทาใจข้าพเจ้าได้อย่างไร ในเมื่อคำพูดของท่านมีแต่ความหลอกลวง (โยบ 21:34)
💟ลิ้นที่หลอกลวงเอ๋ย ท่านรักคำพูดที่มุ่งทำร้าย แต่พระเจ้าจะทรงบดขยี้ท่านตลอดไป จะทรงทำลายท่าน (สดด. 52:4-5)
💟เมื่อเขาอ้าปาก คำพูดของเขาก็เป็นบาป เขาติดกับอยู่ในความจองหองของตน ในคำสาปแช่งและคำเท็จที่เขาพูด (สดด. 59:12)
💟จงขจัดคำพูดที่ไม่ตรงให้ห่างจากลูก จงละทิ้งวาจาตลบตะแลงให้ไกลจากลูก (สภษ. 4:24)
💟ปากของผู้ชอบธรรมรู้ว่าคำพูดใดรื่นหู แต่ปากของคนชั่วร้ายพูดตลบตะแลง (สภษ. 10:32)
💟ผู้ไม่นับถือพระเจ้าใช้คำพูดทำลายเพื่อนบ้าน แต่ผู้ชอบธรรมจะพ้นภัยเพราะความรู้ (สภษ. 11:9)
💟ความกระวนกระวายทำให้คนท้อใจ แต่คำพูดที่ดีทำให้มีความยินดี (สภษ. 12:25)
💟ผู้ชอบธรรมเกลียดคำพูดเท็จ แต่คนชั่วร้ายทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงและอับอาย (สภษ. 13:5)
💟คำตอบอ่อนโยนทำให้ความโกรธสงบลง แต่คำพูดทิ่มแทงก่อให้เกิดความโกรธ (สภษ 15:1)
💟ถ้าไม่มีการปรึกษา แผนงานก็ล้มเหลว แต่แผนงานย่อมสำเร็จเมื่อมีผู้แนะนำหลายคน ผู้รู้จักให้คำตอบย่อมยินดี คำพูดที่ถูกกาลเทศะย่อมดีมาก (สภษ. 15:22-23)
💟คนตลบตะแลงก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ผู้ใส่ร้ายทำให้เพื่อนสนิทผิดใจกัน (สภษ. 16:28)
💟ผู้ควบคุมคำพูดเป็นผู้มีความรู้ ผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนฉลาด (สภษ. 17:27)
💟ผู้ที่เกลียดผู้อื่นมักเสแสร้งด้วยคำพูดประจบสอพลอ แต่คิดหลอกอยู่ในใจ (สภษ. 26:24)
💟พระเจ้าทรงทราบความรู้สึกในใจของเขา ทรงสำรวจความคิดตามความจริง ทรงฟังคำพูดของเขา (ปชญ. 1:6)
💟ท่านทั้งหลายอย่าบ่นพร่ำเพรื่อ จงระวังปาก อย่าพูดใส่ร้าย เพราะคำพูดในที่ลับจะมีผลตามมา ปากที่พูดเท็จย่อมทำลายชีวิต (ปชญ. 1:11)
💟อย่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดต่อหน้าคนทั้งหลาย จงควบคุมคำพูดให้ดี (บสร. 1:29)
💟อย่าให้เขาเรียกท่านว่าเป็นคนช่างนินทา อย่าใช้ลิ้นเป็นกับดักผู้อื่น ขโมยจะได้รับความอับอายฉันใด คนไร้สัจจะก็จะถูกลงโทษหนักฉันนั้น (บสร. 5:14)
💟ผู้ไม่ทำบาปด้วยคำพูดย่อมเป็นสุข เขาไม่ต้องเป็นทุกข์ใจเพราะบาป (บสร. 14:1)
💟ปากของคนพูดมากพูดซ้ำซากเรื่องที่เขาได้ยินมา แต่ผู้รอบคอบชั่งคำพูดของตนอย่างระมัดระวัง (บสร. 21:25)
💟องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานคำพูดแก่ข้าพเจ้าเป็นรางวัล ข้าพเจ้าจึงใช้ถ้อยคำเหล่านี้สรรเสริญพระองค์ (บสร. 51:22)
💟ท่านจงพูดเพียงว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” คำพูดที่มากไปกว่านั้นมาจากมารร้าย (มธ. 5:37)
💟เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในวันพิพากษา มนุษย์จะต้องรายงานถึงคำพูดไร้สาระทุกคำ ที่เขาเคยพูด (มธ. 12:36)
💟เพราะท่านจะพ้นโทษหรือถูกลงโทษก็จากคำพูดของท่าน (มธ. 12:37)
💟ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง จงหาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย คำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อย (มธ. 18:16)
💟จงให้คำพูดของท่านอ่อนโยนและถูกกาลเทศะอยู่เสมอ จงรู้จักตอบทุกคนอย่างดีที่สุด (คส. 4:6)
💟อย่าให้ใครดูหมิ่นท่านเพราะความเป็นคนหนุ่ม แต่จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้มีความเชื่อทุกคน ด้วยคำพูดและความประพฤติ ด้วยความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์ของท่าน (1ทธ. 4:12)
💟จงหลีกเลี่ยงคำพูดเพ้อเจ้อไร้สาระ เพราะมีแต่จะทำให้ห่างพระเจ้ามากขึ้น (2ทธ. 2:16)
💟ลูกที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง (1ยน. 3:18)

เนื้อหาและบทเรียน