ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การมีน้ำใจต่อกัน การให้ การแบ่งปัน
การมีน้ำใจต่อกัน การให้ การแบ่งปัน

เป็นการแสดงออกของความรักอย่างหนึ่ง ที่พระเจ้าเตือนสอนเรา
🎯พระวาจาพระเจ้าก็ย้ำเตือนเราด้วย มาอ่านและนำไปใช้ในชีวิตกันจ้าใจดี
💟พระ​ยาห์​เวห์​ประ​ทาน​พระ​พร​ใด​แก่​เรา เรา​จะ​แบ่งปัน​ให้​ท่าน​ด้วย (กดว. 10:32)
💟ขอ​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​อวย​พร​ท่าน​ทั้งหลาย​เถิด ที่มีน้ำใจต่อเรา (1 ซมอ. 23:21)
💟แบ่งปัน​อาหาร​กับ​ผู้​หิวโหย นำ​คน​ยากจน​ไร้​ที่อยู่อาศัย​เข้า​มา​ใน​บ้าน ให้​เสื้อผ้า​แก่​ผู้​ที่​ท่าน​เห็น​ว่า​ไม่​มี​เสื้อผ้า​สวม และ​ไม่​หัน​หน้า​หนี​จาก​ญาติ​พี่​น้อง (อสย. 58:7)
💟ผู้ใด​ขอ​อะไร​จาก​ท่าน ก็​จง​ให้ อย่า​หัน​หลัง​ให้​ผู้​ที่มา​ขอ​ยืม​สิ่งใด​จาก​ท่าน (มธ. 5:42)
💟ท่าน​ได้​รับ​มา​โดย​ไม่​เสีย​ค่าตอบแทนก็จงให้​เขา​โดย​ไม่​รับ​ค่าตอบแทน​ด้วย (มธ. 10:8)
💟ผู้ใด​ที่​ให้​น้ำ​เย็น​แม้​เพียง​หนึ่ง​แก้ว​แก่​คนใดคนหนึ่ง​ใน​บรรดา​คน​ธรรมดาๆ เหล่า​นี้เพราะ​เขา​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ผู้​นั้น​จะ​ได้​รับ​บำเหน็จ​รางวัล​อย่าง​แน่​นอน (มธ. 10:42)
💟จง​ให้แก่​ทุก​คน​ที่​ขอ​ท่าน และ​อย่า​ทวง​ของ​ของ​ท่าน​คืน​จาก​ผู้​ที่​ได้​แย่ง​ไป (ลก. 6:30)
💟ข้าพ​เจ้า​แสดง​ให้​ท่าน​เห็น​เสมอ​มา​ว่า เรา​ต้อง​ทำงาน​เช่นนี้​เพื่อ​ช่วยเหลือ​ผู้​อ่อน​แอ​โดย​ระลึก​ถึง​พระ​วาจา​ของ​พระ​เยซู องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ที่​ว่า “การ​ให้​ย่อม​เป็นสุข​มาก​กว่า​การ​รับ” (กจ. 20:35)
💟เพราะ​เรา​ได้​รับ​กำลังใจ​จาก​พระ​เจ้า​แล้ว เรา​จึง​ให้​กำลังใจ​ผู้​มี​ความ​ทุกข์​ทั้งมวล​ได้ (2 คร. 1:4)
💟ถ้า​เรา​มี​น้ำใจ พระ​เจ้า​ก็​พอ​พระ​ทัย​รับ​สิ่ง​ที่​เรา​บริจาค​ตาม​ที่​เรา​มี มิใช่​ตาม​ที่​เรา​ไม่​มี (2 คร. 8:12)
💟แต่ละ​คน​จง​ให้​ตาม​ที่​ตั้งใจ​ไว้ มิใช่​ให้​โดย​นึก​เสีย​ดาย มิใช่​ให้​โดย​ฝืนใจ เพราะว่า​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​ผู้​ที่​ให้​ด้วยใจ​ยินดี (2 คร. 9:7)

💟ทุกคนจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า เพราะความใจกว้างที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและกับทุกคน (2 คร. 9:13)
💟พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย จง​ชื่นชม​เถิด จง​ปรับปรุง​ตน​ให้​ดี​พร้อม จง​ให้​กำลังใจ​กัน จง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน จง​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​สันติ แล้ว​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รัก​และ​สันติ​จะ​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน (2 คร. 13:11)
💟จง​ให้​ความ​อ่อนโยน​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ปรากฏ​แก่​คน​ทั้งปวง องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เสด็จ​มา​ใกล้​แล้ว (ฟป. 4:5)
💟ให้​ทำดี​และ​มั่งคั่ง​ด้วย​กิจการ​ที่​ดี มี​ใจกว้าง​ใน​การ​ให้​และ​พร้อม​ที่​จะ​แบ่งปัน (1 ทธ. 6:18)
💟อย่า​ละเลย​ที่​จะ​กระทำ​กิจการ​ที่​ดี​และ​รู้จัก​แบ่งปัน เกื้อกูล​กัน เพราะ​นี่​คือ​เครื่อง​บูชา​ที่​พระ​เจ้า​พอ​พระ​ทัย (ฮบ. 13:16)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์