ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความกังวล กระวนกระวายใจ

ความกังวล ทำให้กระวนกระวายใจ แถมพาให้เครียด ภาวะนี้ไม่ดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ทำไงดี
🌈แวะมาทางนี้ พระวาจาพระเจ้ามีคำตอบให้ รับไปเสริมกำลังแรงใจกันนะ
💟โปรด​ทรง​ฟัง​ข้าพ​เจ้า​และ​ทรง​ตอบ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​คร่ำครวญ​ด้วย​ความ​กังวล​และ​วุ่นวาย​ใจ (สดด. 55:2)
💟เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​มี​ความ​กังวลใจ​หลาย​เรื่อง พระ​องค์​ก็​ประ​ทาน​กำลังใจ​และ​ความ​ยินดี​แก่​ข้าพ​เจ้า (สดด. 94:19)
💟คำ​คร่ำครวญ​ของ​ข้าพ​เจ้า​พรั่งพรู​ออก​มา​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์ ข้าพ​เจ้า​บรรยาย​ถึง​ความ​กังวลใจ​เฉพาะ​พระ​พักตร์ ข้าพ​เจ้า​ร้อง​หา​พระ​องค์​และ​พูด​ว่า “พระ​องค์​ทรง​เป็น​แหล่ง​ลี้ภัย​ของ​ข้าพ​เจ้า (สดด. 142:2, 5)
💟มี​ทรัพย์​น้อย​แต่​มี​ความ​ยำเกรง​พระ​ยาห์​เวห์ ย่อม​ดี​กว่า​มี​ทรัพย์​สมบัติ​มาก แต่​มี​ความ​กังวลใจ (สภษ. 15:16)
💟อย่า​กระวนกระวายใจ​เพราะ​คน​ทำชั่ว อย่า​อิจฉา​คน​ชั่วร้าย เพราะ​คน​ชั่ว​ไม่​มี​อนาคต ตะเกียง​ของ​คน​ชั่วร้าย​จะ​ดับ (สภษ. 24:19)
💟จง​ขจัด​ความ​กังวล​ออก​ไป​จาก​ใจ​ของ​ท่าน จง​ขับไล่​ความ​ทุกข์​ทรมาน​ออก​ไป​จาก​ร่างกาย​ของ​ท่าน เพราะ​วัย​เยาว์​และ​รุ่งอรุณ​ของ​ชีวิต​นั้น​ไม่​เที่ยงแท้ (ปญจ. 11:10)
💟จงขจัดความกังวล ปลอบใจให้แช่มชื่น จงขับไล่ความโศกเศร้าไปเสีย เพราะความโศกเศร้าทำให้หลายคนต้องล่มจมและไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดเลย (บสร. 30:23)
💟ความอิจฉาและความโกรธทำให้อายุสั้น ความกังวลทำให้แก่ก่อนเวลา (บสร. 30:24)
💟นอนไม่หลับเพราะอยากรวยทำให้ร่างกายทรุดโทรม ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติ ทำให้นอนไม่หลับ (บสร. 31:1)
💟ความกังวลเรื่องอนาคตและวันตาย ทำให้มนุษย์ครุ่นคิดและมีความกลัวในใจ (บสร. 40:2)
💟พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่​กำบัง​เข้มแข็ง​ของ​ผู้​อ่อน​แอ ทรง​เป็น​ที่​กำบัง​เข้มแข็ง​ของ​ผู้​ขัดสน​ที่​มี​ความ​กังวลใจ (อสย. 25:4)
💟อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​ท่าน อย่า​กังวลใจ เพราะ​เรา​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน เรา​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​มี​กำลัง​เข้มแข็ง​และ​จะ​มา​ช่วยเหลือ​ท่าน​ด้วย (อสย. 41:10)
💟ฉะนั้น เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อย่า​กังวล​ถึง​ชีวิต​ของ​ท่าน​ว่า​จะ​กิน​อะไร อย่า​กังวล​ถึง​ร่างกาย​ของ​ท่าน​ว่า​จะ​นุ่งห่ม​อะไร ชีวิต​ย่อม​สำคัญ​กว่า​อาหาร และ​ร่างกาย​สำคัญ​กว่า​เครื่องนุ่งห่ม​มิใช่​หรือ (มธ. 6:25)
💟เพราะฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​อย่า​กังวล​ถึง​วันพรุ่งนี้ เพราะ​วันพรุ่งนี้​จะ​กังวล​สำหรับ​ตนเอง แต่ละ​วัน​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว (มธ. 6:34)
💟ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน (มธ. 11:28)
💟เมล็ด​ที่​ตกใน​กอ​หนาม หมายถึง​บุคคล​ที่​ฟัง​พระ​วาจา​แล้ว​ปล่อย​ให้​ความ​กังวล​ถึง​ทรัพย์​สมบัติ​และ​ความ​สนุก​ของ​ชีวิต​มา​บีบรัด จึง​ไม่​เกิด​ผล (ลก. 8:14)
💟อย่า​กระวนกระวายใจ​ถึง​สิ่งใด​เลย จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ถึง​ความ​ปรารถนา​ทุกอย่าง​ของ​ท่าน​โดย​คำ​อธิษ​ฐาน การ​วอน​ขอ​พร้อมด้วย​การ​ขอบ​พระ​คุณ แล้ว​สันติสุข​ของ​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​สติปัญญา​จะ​เข้าใจ​ได้​นั้น จะ​คุ้มครอง​ดวงใจ​และ​ความ​คิด ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​คริสต​เยซู (ฟป. 4:6-7)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์