ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความก้าวร้าวและความหยิ่งยโส
ความก้าวร้าวและความหยิ่งยโส

ทำให้เราเป็นคนไม่น่ารัก แถมบางครั้งก็ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย
🤔มารับพระวาจาพระเจ้าไปปรับเปลี่ยนนิสัยกันหน่อยดีกว่า
💟พระองค์ทรงกดความจองหองของผู้หยิ่งยโสให้ต่ำลง แต่ทรงช่วยผู้ถ่อมตนให้รอดพ้น (โยบ 22:29)
💟มนุษย์อาจร้องทุกข์ แต่พระองค์ไม่ทรงตอบ เพราะเขาหยิ่งยโสและชั่วร้าย (โยบ 35:12)
💟ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข เขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่ว ไม่ยืนในทางของคนบาป ไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่น (สดด. 1:1)
💟พระองค์ทรงช่วยประชากรที่ต่ำต้อยให้รอดพ้น แต่ทรงดูหมิ่นผู้หยิ่งยโส (สดด. 18:27)
💟โปรดทรงปิดปากของคนพูดเท็จ เขาหยิ่งยโสและดูถูกผู้อื่น พูดจาก้าวร้าวต่อผู้ชอบธรรม (สดด. 31:18)
💟พระยาห์เวห์ทรงปกป้องผู้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ แต่ทรงตอบสนองผู้หยิ่งยโสอย่างสาสม (สดด. 31:23)
💟ความหยิ่งยโสนำความอับอายมาให้ แต่ความถ่อมตนนำปรีชาญาณ (สภษ. 11:2)
💟ผู้หยิ่งยโสทุกคนเป็นที่น่ารังเกียจของพระยาห์เวห์ เขาจะไม่พ้นโทษอย่างแน่นอน (สภษ. 16:5)
💟เหล้าองุ่นทำให้คนก้าวร้าว สุราทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท ผู้มีปรีชาไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้ชวนให้หลง (สภษ. 20:1)
💟อย่าคิดว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่น แต่จงคิดให้ถูกต้องว่าพระเจ้าประทานความเชื่อให้แต่ละบุคคลมากน้อยต่างกัน (รม. 12:3)
💟จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่ามักใหญ่ใฝ่สูง แต่จงยอมทำสิ่งต่ำต้อยเถิด อย่าทะนงว่าตนฉลาด (รม. 12:16)
💟ในส่วนของท่าน จงอยู่อย่างสันติกับทุกคนถ้าเป็นไปได้ (รม. 12:18)
💟บัดนี้ ข้าพเจ้าขอบอกท่านทั้งหลายว่า จงดำเนินตามพระจิตเจ้า และอย่าตอบสนองความปรารถนาตามธรรมชาติ (กท. 5:16)
💟จงถ่อมตนอยู่เสมอ จงมีความอ่อนโยน พากเพียรอดทนต่อกันด้วยความรัก (อฟ. 4:2)
💟จงกำชับสั่งคนที่ร่ำรวยทรัพย์สินในปัจจุบันนี้ อย่าให้หยิ่งยโสหรือตั้งความหวังไว้กับทรัพย์สมบัติอันไม่จีรังยั่งยืน แต่ให้หวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งที่เราต้องการ เพื่อความสุขอย่างสมบูรณ์ (1ทธ. 6:17)

เนื้อหาและบทเรียน