ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

25.การนินทาพระวาจาคือยาวิเศษ  25.  การนินทา
ถาม :
ที่ทำงานมักจะพูดจานินทาว่าร้ายกัน ควรทำอย่างไร
ตอบ : ปิดหู...ปิดปาก...ปิดตา...ปิดหมดทุกอย่างก็ยังไม่พ้น
      1. “มีบางคนที่คำพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้”(สุภาษิต 12:18)
      2. “ลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ลิ้นที่ตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลาย”(สุภาษิต 15:4)
     3. “บุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตน ก็รักษาตัวเขาให้พ้นความลำบาก”(สุภาษิต 21:23)
     4. “ผู้ใดรักชีวิตและปรารถนาจะมีความสุขถาวร จงบังคับลิ้น ไม่พูดคำเลวร้าย จงบังคับริมฝีปากไม่พูดคำหลอกลวง”(1 เปโตร 3:10)
     5. “ส่วนลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดทำให้เชื่องได้ ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ควบคุมไม่ได้ มีพิษร้ายึงตาย”(ยากอบ 3:8)
    6. “การพูดมากก็จะสะสมการทรยศ แต่เขาผู้ยับยั้งริมฝีปากของตนเป็นคนหยั่งรู้”(สุภาษิต 10:19)
    7. “จงอย่าพูดคำเลวร้ายใดๆเลย จงพูดแต่คำดีงามเพื่อช่วยกันเสริมสร้างผู้อื่นตามโอกาสและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาผู้ได้ยินได้ฟัง”(เอเฟซัส 4:29)
    8. “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงวางยามเฝ้าปากของข้าพเจ้าไว้ ขอทรงวางยามไวตรงประตูริมฝีปากของข้าพเจ้า”(สดุดี 141:3)
   9. “อย่าให้มีทั้งการพูดหยาบคาย พูดไร้สาระและตลกหยาบโลนซึ่งไม่เป็นการสมควรแต่ให้มีการขอบพระคุณ”(เอเฟซัส 5:4)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์