ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

bbcate01.jpgการใช้พระคัมภีร์ในการสอนคำสอน
ขอต้อนรับเข้าสู่เรื่อง “การใช้พระคัมภีร์ในการสอนคำสอน”
ก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียด ขอโปรดตรวจสอบความพร้อมของท่านด้วยการตอบคำถามเหล่านี้....

1. เมื่อพูดถึงพระคัมภีร์ ความรู้สึกแรกของท่านคืออะไร ?
2. ท่านอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำหรือไม่ ?
3. “การไม่รู้พระคัมภีร์ก็เท่ากับไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” หมายความว่าอะไร ?
4. ในชีวิตของท่าน ท่านได้ปฏิบัติต่อพระคัมภีร์ดุจดังเป็นอาหารหล่อเลี้ยงความเชื่อของท่านมากน้อยแค่ไหน ?

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์