ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การสร้างกิจกรรมสนุกสนานกับพระคัมภีร์การสร้างกิจกรรมสนุกสนานกับพระคัมภีร์
การจัดกิจกรรม
กิจกรรมกลางแจ้ง
           ในช่วงฤดูร้อนหรือวันหยุดเป็นเวลาที่เหมาะสมกับสำหรับการจัดกิจกรรมนอกสถานที่หรือกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเดินทางไกล การแข่งขันกีฬา/กรีฑา การทำกิจกรรมบนภูเขา กิจกรรมทางน้ำ การเข้าค่ายประเภทต่างๆ การขี่จักรยาน การปิคนิกทำอาหารรับทานกัน การแสวงบุญ ฯลฯ

กิจกรรมประเภทงานอดิเรก
           งานที่ท้าทายและสร้างความสนใจให้กับบรรดาเยาวชนได้อย่างดีก็คืองานการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือที่เราเรียกว่างานอดิเรก มีกิจกรรมมากมายที่เราสามารถร่วมกระทำกับเด็กๆเยาวชนของเราได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณหรืออุปกรณ์อะไรมากมาย เป็นงานที่สามารถกระทำได้ทั้งส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม กิจกรรมเหล่านี้ช่วยทำให้เด็กๆของเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เสียเวลาไปกับกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและจิตใจ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดนิสัยที่ดีและนำไปสู่อาชีพที่ดีได้
           เราอาจจะส่งเสริมให้เยาวชนของเราได้ลงมือกระทำตามที่เขาสนใจ เช่น การเลี้ยงปลาสวยงาม การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอื่นๆ การถักโครเช การสะสมเปลือกหอย แสตมป์ สติกเกอร์ ภาพโปสการ์ด ก้อนหิน แร่ เหรียญ ตุ๊กตา กางเขน รูปพระ กระดุมสวยๆ ภาพถ่ายต่างๆ ศิลปะที่ทำด้วยไม้ แกะสบู่เป็นรูปต่างๆ การพับกระดาษ การประดิษฐ์ต่างๆ ฯลฯ

การจัดงานเลี้ยง(Parties)
           การจัดงานลี้ยงในโอกาสต่างๆเป็นการประกาศข่าวดีให้กับเยาวชนอื่นๆที่เป็นเพื่อนของเยาวชนของเรา การจัดงานเลี้ยงในบรรยากาศของคาทอลิก ทั้งการแสดง การร้องเพลง การสวดภาวนา การกล่าวแสดงความยินดี การเล่นเกมส์ต่างๆ การประดับประดาสถานที่

กิจกรรมอื่นๆตามโอกาส
            กิจกรรมที่เราจะจัดให้เยาวชนของเราในโอกาสต่างๆนั้น เราจะต้องคิดถึงหัวข้อที่เราต้องการจะสอนพวกเขาด้วยเสมอๆ ครั้งหนึ่งควรมีหัวข้อหนึ่งเป็นหลัก โดยที่เราตั้งหัวข้อใหญ่ไว้แล้วหากิจกรรมที่สอดคล้องเข้ามาใส่เพื่อรองรับหัวข้อนั้น เช่น

หัวข้อ(Theme)      กิจกรรม(Activity)
การเอาชนะอุปสรรคในชีวิต การปืนกำแพง(แบบลูกเสือหรือทหาร)
ความยินดีเมื่อต้องทุกข์ยาก-ความยินดีที่ได้รับใช้พระเยซูเจ้า การปืนเขา
การทำงานเป็นทีม-การร่วมมือ การส่งบอลรอดหว่างขาเป็นทีม
การเอาชนะสิ่งที่ไม่ดี เช่น สิ่งเสพติด sex การกระโดดข้ามรั้วหรือเครื่องขีดขวาง
การดำเนินชีวิตที่ต้องต่อสู้กับการประจญของปีศาจ – การล่อลวงให้ผิดศีลธรรม  การแข่งชักคะเย่อ - การเล่นแม่ไก่หวงไข่
การเล่นสงคราม paint ball
การไม่ยึดติดกับวัตถุนิยม  แมงมุมชักใย
เกมแห่งชีวิต ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล
การเอาชนะอุปสรรในชีวิต  โบว์ลิ่ง
ยุทธวิธีการเอาชนะความชั่วร้าย  การเล่นเกมยิงเรือ การเล่นหมากรุก ฯลฯ
การเสริมสร้างชีวิตให้งดงาม  การประดิษฐ์ของชำร่วยต่างๆ
การมีมิตรภาพต่อคนอื่น  การเล่นปิงปอง(ต้องมีการให้และรับ)
ความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในชีวิต  การแข่งขันกีฬาต่างๆ
ความรอด(salvation)  การเดินทางไกลโดยไม่รู้เป้าหมายแต่มีลายแทงให้
การดำเนินชีวิตแบบคริสตชน  การล่าขุมทรัพย์
หมากเก็บ อีตัก กระต่ายขาเดียว


  *** งานเข้า : ให้คิดถึงเกมที่เด็กๆชอบเล่น แล้วคิดหาคำสอนที่สอดคล้องกับเกมนั้นๆ

พระวาจาของพระเจ้าที่เปรียบเทียบชีวิตกับการแข่งขัน
1คร 9:24-27/กท 5:7  กท 2:2 / ฟป 3:10-14
1ทธ 4:8 / 1ทธ 6:12  2ทธ 2:5 / 2ทธ
2คร 2:14 และ 1คร 15:57,58 ฮบ 12:1, 2 เปรียบเทียบกับชีวิตคริสตชน

กิจกรรมเสนอแนะ
         1. การเตรียมพร้อมอยู่เสมอ – ให้ผู้นำตั้งเวลาปลุกไว้โดยที่ไม่ให้ใครรู้ตัว แต่บอกเยาวชนว่าเมื่อได้ยินเสียงปลุกทุกคนต้องหยุดแต่เมื่อได้ยินเสียงปลุกอีกครั้งหนึ่งให้เริ่มปฏิบัติงานนั้นต่อไป(เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับวันเวลาที่พระเจ้าจะเสด็จมา มธ 24:37..ลก 21:34..)

          2. งานเลี้ยง – สอนเด็กๆเรื่องคุณสมบัติของผู้ดี มารยาทในการรับประทานอาหาร(คิดถึงงานเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และงานเลี้ยงในเมืองสวรรค์)

         3. การแสดงแคมป์ไฟ 1 – ให้เด็กๆจับสลากเพื่อแสดงความสามารถอาจจะเป็นกลุ่มหรือส่วนตัวโดยให้แสดงในเวลาจำกัด(สอนเรื่องพระพรมีต่างๆกัน)

         4. การแสดงแคมป์ไฟ 2 – จัดสถานที่ตรงกลาง เพื่อให้สมาชิกได้นำการภาวนาก่อนการเล่นกิจกรรมหรือเล่าประสบการณ์ความเชื่อหรืออ่านพระคัมภีร์ก่อน

         5. ประตูพระวาจา – ตบแต่งประตูห้องให้เป็นเหมือนปกพระคัมภีร์ เมื่อเด็กก้าวเข้าไปในห้องให้แจกพระคัมภีร์ ถ้าเป็นกลางคืนให้ฉายไฟที่ประตูด้วย

         6. หนังสือที่เธอควรรู้ – จัดหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาให้เยาวชนได้รู้และยืมไปอ่านที่บ้าน

         7. นักรบคริสตชน – อ่าน เอเฟซัส 6:10-20 แล้วให้มีผู้พูดถึงอาวุธครบชุดของพระเจ้าตามที่พระวาจาของพระเจ้าสอน อาจจะใช้กระดาษแข็งทำเป็นอุปกรณ์ต่างให้เด็กสวมด้วยก็ได้

         8. เกมคอมพิวเตอร์ – วาดภาพคอมฯบนบอร์ดหรือทำกล่องกระดาษให้เป็นรูปคอมฯ แล้วขอให้สมาชิกบางคนทำเสียงคอมฯ มอบหมายหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งให้กลุ่มได้ตั้งคำถามแล้วป้อนคำถามลงไปในคอมฯ จากนั้นให้วิทยากรได้ตอบคำถามนั้น

          9. ข่าวทีวี – แบ่งกลุ่มเด็กแล้วแต่ละกลุ่มเขียนข่าวของกลุ่มหรือสาระน่ารู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์แล้วออกรายการทีวี

        10. โต้วาที – ตั้งหัวข้อและจัดการโต้วาที หรือยอวาทีก็ได้

        11. การคัดเลือกชายขวัญใจของห้อง – ใช้คุณสมบัติของผู้นำใน 1ทิโมธี 3:1-7

        12. การคัดเลือกหญิงขวัญใจของห้อง – ใช้คุณสมบัติของสตรีในที่ชุมนุมใน 1 ทิโมธี 2:9-15

        13. รู้จักพระคริสต์โดยภาพยนตร์ – หาVCDเกี่ยวกับศาสนาให้สมาชิกได้ชม แล้วให้มีการวิเคราะห์หลังจากชมแล้ว

         14. รู้จักคำสอนโดยผ่านทางบทเพลง – เลือกเพลงที่ดีๆมาสอน

         15. ล่องทะเลสาบคาลิลี - ถ้าอยู่ใกล้น้ำมีเรือให้นำเยาวชนขึ้นเรือแล้วให้ผู้นำอ่านพระคัมภีร์และร่วมกันขับร้องเพลงที่เกี่ยวข้องระหว่างพระเจ้าทะเลและตัวเรา

         16. บุคคลสำคัญ – ให้เยาวชนแสดงละครประวัติของนักบุญหรือบุคคลสำคัญในศาสนา

         17. ข่าวธรรมทูต - ให้เตรียมเรื่องชีวิตและการทำงานของบรรดาธรรมทูตที่ทำงานในภาคเหนือหรือประเทศเขมรมาเล่าให้เยาวชนฟัง

         18. ประกวดการขับร้องศักดิ์สิทธิ์ – แบบ AF

          19. การเรียนอกห้อง – เมื่อมีเรื่องอะไรที่ตรงกับพระคัมภีร์ก็ให้พาเด็กๆไปเรียนในสถานที่คล้ายๆแบบนั้น เช่น เรียนใต้ต้นไม้ เรียนใกล้ๆแม่น้ำ ฯลฯ

          20. แสดงหุ่นมือ – ให้เด็กๆเตรียมการเล่าพระคัมภีร์โดยใช้หุ่นมือ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์