ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การรำพึงจากเหตุการณ์ในพระคัมภีร์การภาวนากับพระคัมภีร์
การรำพึงจากเหตุการณ์ในพระคัมภีร์
ประสบการณ์
          เราสามารถใช้พระคัมภีร์ในการภาวนาด้วยวิธีต่างๆ อีกวิธีหนึ่งที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของการภาวนาก็คือการรำพึงพระคัมภีร์หรือ Meditation ประสบการณ์ของเราในการอ่านพระคัมภีร์นั้นบางครั้งเราเองรู้สึกว่าตนเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง แล้วเราก็จินตนาการไปต่างๆนาๆ ซึ่งด้วยวิธีการนี้ทำให้เหตุการณ์ต่างๆในพระคัมภีร์มาเป็นจริงในชีวิตของเราและนำไปสู่การภาวนาต่อพระเจ้าตามเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้น

แนวความคิด
 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าเพื่อสอนเรา ดังนั้นเราจึงความคิดพิจารณาว่าพระเจ้าต้องการบอกอะไรเรา สอนอะไร หรือแนะนำให้เราทำอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์

วิธีการ
• เลือกพระคัมภีร์ที่เป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง รอบแรกอ่านพระคัมภีร์ที่เลือกช้าๆให้สมาชิกฟัง 1 รอบ ให้ผู้ฟังนั่งหลับตาฟังอย่างเงียบๆ
• ให้ผู้นำเล่าเรื่องเดียวกันนี้ซ้ำโดยใช้คำพูดของตนเอง เพิ่มเติมตัวละครว่าสมาชิกแต่ละคนอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วย แล้วตั้งคำถามชวนคิด เช่น เมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้นเขาคิดอย่างไร หรือรู้สึกอย่างไร
• ให้อยู่เงียบๆหลับตา จินตนาการตามเรื่องที่ได้เล่าไปนั้น
• จบด้วยการภาวนาขอบพระคุณพระเจ้า

ตัวอย่าง
เรื่องคนตาบอดที่เมืองเยริโค(มาระโก 10:46-52)
         1. ให้ทุกคนนั่งหลับตา อยู่เงียบๆ ผ่อนคลาย หายใจลึกๆ 4-5 ครั้ง

คนตาบอดที่เมืองเยริโค         2. เชิญให้ทุกคนได้ร่วมเดินทางไปกับพระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาสานุศิษย์ ให้แต่คนเป็นเหมือนศิษย์คนหนึ่งของพระองค์ ขณะที่เดินไปนั้นบางคนก็เดินนำหน้าบางคนอยู่ข้างๆบางคนอยู่หลังพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขที่เห็นประชาชนต่างๆให้การต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงยิ้มและโบกมือทักทายพวกเขา ประชาชนเองก็มีความสุขที่ได้เห็นพระองค์และสัมผัสถึงความเมตตาและความเป็นกันเองของพระองค์ในขณะที่เดินไปนั้นพวกเขาได้ยินเสียงของชายคนหนึ่งตะโกนเรียกเสียงดังว่า “พระเยซู ช่วยผมด้วย”
ศิษย์หลายคนรวมทั้งตัวของผม/ดิฉันด้วยที่เดินเข้าไปหาชายคนนั้นแล้วบอกเขาว่าไม่ให้ตะโกนเช่นนี้ ท่านของให้เขาเงียบ เมื่อท่านเดินเข้าไปใกล้ชายคนนั้นท่านสังเกตเห็นว่าตาของเขาปิดสนิทเขาเป็นคนตาบอด และด้วยเหตุนี้กระมังที่เขาต้องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากพระเยซู หรือทำให้เขาเรียกร้องความสนใจจากพระเยซู แต่ยิ่งห้ามกลับยิ่งยุ เขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ดังยิ่งขึ้น “พระเยซู ช่วยผมด้วย”
          เมื่อได้ยินเสียงดังเช่นนี้ พระเยซูจึงทรงหยุดเดิน ท่านก็เลยต้องหยุดเดินด้วย ท่านมองมาที่พระเยซูเพื่อดูว่าพระเยซูจะทรงทำอย่างไรกับชายตาบอดคนนี้ พระเยซูเดินทางทางขวามือของท่านและกล่าวว่า “นำเขาเข้ามาหาฉันซิ” ท่านลังเลใจชั่วขณะแต่จากนั้นท่านก็รีบเข้าไปหาชายตาบอดคนนั้นและบอกเขาว่าพระเยซูต้องการพบเขา ชายตาบอดยิ้มด้วยความดีใจทิ้งเสื้อคลุมลงกับพื้นและเดินเข้าไปหาพระเยซู ทุกคนต่างเฝ้าดูเหตุการณ์นี้ด้วยความเงียบ พระเยซูตรัสถามเขาว่า “เธอต้องการอะไร..บารทิเมอัส” (ชื่อของคนตาบอด) “ผมต้องการมองเห็นครับ เจ้านาย” พระเยซูมองดูเขาด้วยความเมตตา ทรงสัมผัสตาของเขาและกล่าวว่า “เพราะท่านเชื่อ ความเชื่อจึงช่วยท่านให้หาย”

        3. (ผู้นำให้ทุกคนหยุดเงียบสักครู่หนึ่ง ให้สมาชิกได้หยุดรำพึงถึงเหตุการณ์นี้ แล้วบอกกับสมาชิกว่า “เธออยากบอกอะไรกับพระเจ้าบ้างหรือไม่สำหรับเหตุการณ์นี้ ให้เธอพูดคุยกับพระองค์หรือกับคนตาบอดนั้นในใจของเธอก็ได้)

        4. จากนั้นเชิญให้ทุกคนลืมตา แล้วให้ภาวนาจากใจของพระคุณพระเจ้าสำหรับดวงตาที่พระองค์ประทานให้

        5. อาจจะให้ภาวนาจากใจเพื่อมวลชนหรือความต้องการของหมู่คณะ คนยากจน คนตาบอดและคนพิการในลักษณะต่างๆก็ได้

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์