สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

หมวดหลัก: News
posted by: ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ
ฮิต: 1692

สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725