อบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

หมวดหลัก: News
ฮิต: 1445

อบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี
อบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

       ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  จัดการอบมรมครูคำสอนประจำปีการศึกษา "พระเมตตาของพระเจ้าในพระวรสาร น.ลูกา" เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2016 ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธ์ เป็นวิทยากร

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725