อบรมการสอนคำสอนสำหรับเยาวชน

หมวดหลัก: News
ฮิต: 2014

อบรมการสอนคำสอนสำหรับเยาวชนอบรมการสอนคำสอนสำหรับเยาวชน
     ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน จัดการอบรมการสอนคำสอนเยาวชนขึ้น เมื่อวันที่ 26-29 กันยายน 2011 โดยมีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชรและทีมงานจากศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี เป็นวิทยากร แบ่งปันความรู้ และกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้สอนคำสอนกับบรรดาเยาวชนในยุคปัจจุบัน  มีนักบวชหญิง สนใจเข้ารับการอมรมจำนวน 21 ท่าน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725