ครูคาทอลิกเซนต์คาเบรียลเข้าเงียบที่หัวหิน

หมวดหลัก: News
ฮิต: 2705

ครูคาทอลิกเซนต์คาเบรียลเข้าเงียบที่หัวหิน
          เมื่อวันที่ 2- 3 ตุลาคม 2554/2011 ฝ่ายจิตตาธิบาลของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม.ได้จัดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจให้กับครูคาทอลิกของโรงเรียนจำนวน 40 คน ที่บ้านเพชรสำราญ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นผู้นำการเข้าเงียบ
           สำหรับเนื้อหาการเข้าเงียบครั้งนี้ คุณพ่อได้ใช้เอกสาร “ฆราวาสคาทอลิก” (Lay Catholic in Schools) เป็นหลักในการไตร่ตรอง ซึ่งในส่วนแรกของเอกสารดังกล่าวได้เน้นถึงอัตลักษณ์ของการเป็นคาทอลิกในโรงเรียนว่าครูคำคาทอลิกนั้นจะต้องเป็น “พยานยืนยันความเชื่อ”(Witnesses to Faith)ในโรงเรียนที่คุณครูทำงานอยู่ และส่วนที่สองได้เน้นถึงวิธีการที่จะเป็นพยานยืนยันความเชื่อ

            สำหรับครูคาทอลิกของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลนั้น มีอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นครูคำสอน 12 คน ส่วนครูที่ไม่ได้สอนคำสอนมีหน้าที่ให้การสนับสนุนฝ่ายจิตตาธิบาลในฐานะพ่อแม่วิญญาณของเด็กๆในโรงเรียน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725