ครบรอบ 4 ปีเว็บไซต์คำสอนดีดี.คอม

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 2090

ครบรอบ 4 ปีเว็บไซต์คำสอนดีดี.คอม
ขอบคุณบรรดาผู้รักงานคำสอนทุกท่านที่ได้มาแวะเยี่ยมชม
ให้คำแนะนำและกำลังใจกันมาโดยตลอด
เว็บคำสอนดีดี.คอม จะยังคงให้บริการต่อไป
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบรรดาผู้รักงานคำสอนและผู้สนใจ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725