แนะนำหนังสือ "เริ่มต้นที่ดินดี"

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 2538
หนังสือ หนังสือ "เริ่มต้นที่ดินดี" พระวาจาน่าคิด
        ผลงานของคุณพ่อภัคพล  มหัตกุล บอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ ผสมผสานข้อคิดที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์  ด้วยภาษาที่มีชีวิตชีวาและง่ายต่อการเข้าใจเพื่อช่วยให้จิตใจของทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนดิน กลายเป็นดินดีที่เอื้อต่อการเติบโตและงอกงามของพืชพันธุ์แห่งความดีงามต่อไป
เขียนโดย คุณพ่อภัคพล  มหัตกุล
ราคา   120  บาท
จัดพิมพ์โดย  สำนักพิมพ์อัลเลลูยา วิทยาลัยแสงธรรม

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725