ซีดีเพลงภาษาลาตินพร้อมโน้ต ชุด “Deo Gratias”

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 4537
ซีดีเพลงภาษาลาตินพร้อมโน้ต ชุด “Deo Gratias”แนะนำสื่อ:ซีดีเพลงภาษาลาตินพร้อมโน้ต ชุด “Deo Gratias”
บทเพลงภาลาตินที่คาทอลิกรุ่นเก่า ๆ คุ้นหู  อยู่ในสายเลือด(คาทอลิก) ร้องได้แบบไม่ต้องดูเนื้อ  ฟังกี่ครั้งก็ยังไพเราะ ศักดิ์สิทธิ์  ทรงคุณค่า   คาทอลิกรุ่นใหม่ใครยังร้องไม่เป็น ต้องลองหาไปฟัง  พร้อมโน้ตและเนื้อภาษาไทยให้ฝึกร้องกันได้  เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันล้ำค่าของเราคาทอลิก อย่าให้เลือนหายไป 
ราคา(พร้อมโน้ต)     150    บาท 
โดย แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725