แผนภูมิและแผนที่พระคัมภีร์เบื้องต้น

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 4682
แผนภูมิและแผนที่พระคัมภีร์เบื้องต้นแนะนำสื่อ : แผนภูมิและแผนที่พระคัมภีร์เบื้องต้น
             รวบรวมแผนภูมิและแผนที่  ชี้ให้เห็นจุดสำคัญต่าง ๆ จากพระคัมภีร์ เป็นประโยชน์ทางการศึกษาวิชาพระคัมภีร์และทำให้มองเห็นภาพความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น  ที่มีต่อมวลมนุษยชาติผ่านทางบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เดินนำหน้าเรามาก่อนหลายชั่วอายุคน
ราคา 40 บาท
โดย  ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725