1.เกมเพื่อสร้างกลุ่ม

posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 40098
1. เกมเพื่อสร้างกลุ่ม

1. รวมคำโฆษณา ให้ผู้นำเตรียมบัตรคำโดยเลือกเอาคำโฆษณาที่เด็กๆคุ้นเคยมาแบ่งออกเป็นคำๆตามจำนวนกลุ่มที่เราต้องการ เช่น แป๊บ / ซี่ / ดี / ที่ / สุด / (5 คำ กลุ่มละ 5 คน) ผู้นำต้องการกี่กลุ่มก็เลือกเอาตามจำนวนนั้น นำใบคำเหล่านี้แบ่งและแจกให้เด็กๆคนคำ แล้วให้มารวมกัน

2. รวมคำสุภาษิต (ทำเช่นเดียวกับ 1 ) เช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว – น้ำนิ่งไหลลึก – รักวัวให้ผูกรักลูกให้ดี

3. รวมประโยคเด่นๆจากพระคัมภีร์(ทำเช่นเดียวกับ 1)

4. รวมกลุ่มตามชื่อนักบุญ

5. รวมกลุ่มตามชนิดของผลไม้

6. รวมกลุ่มตามชื่อจังหวัด

7. รวมกลุ่มตามชื่อสังฆมณฑล

8. รวมกลุ่มตามชื่อของทวีปหรือ/ประเทศ

9. รวมกลุ่มตามชนิดของสัตว์ โดยให้ส่งเสียงร้องตามชนิดของสัตว์ ห้ามพูด

10. รวมกลุ่มตามชนิดของดอกไม้

11. รวมเพลงเดียวกันให้อยู่ด้วยกัน(เลือกเพลงที่เด็กๆคุ้นเคย)

12. โปสการ์ด/บัตร ส.ค.ส. มาแบ่งเป็นชิ้นตามจำนวนสมาชิกกลุ่มที่ต้องการ แล้วให้มาเอามารวมกลุ่มกัน

13. แบ่งกลุ่มโดยการนับ 1-2-3-4-5

14. รวมกลุ่มโดยการร้องเพลง รวมเงิน “รวมกัน รวมกันให้ดี รวมกันวันนี้อย่าให้มีผิดพลาด ผู้ชายนั้นคือเหรียญบาท ผู้หญิงเก่งกาจ 50 สตางค์” ผู้นำบอกจำนวนเงินที่ต้องการ เช่น สองบาทห้าสิบ เด็กๆอาจจะรวมได้ดังนี้ ผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง 1 คน หรือ ผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 3 คน ก็ได้

15. รวมกลุ่มโดยการร้องเพลงลอยเรือ “ ลอยเรือไปตามนาวา เห็นหอยปูปลาลอยล่องตามชล พายเรือกันไปหลายคน(ซ้ำ) เห็นคน...คนจับวงคุยกัน”  ผู้นำต้องการกี่คนก็เลือกเอา

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725