ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

2.  เกมเพื่อเรียนรู้ชื่อและทำความรู้จักกันและกัน

1. ผลัดกันบอกชื่อ ให้เด็กๆนั่งเป็นวงกลม ให้คนแรกบอกชื่อตนเองดังๆ 1 ครั้ง จากนั้นให้คนที่สองบอกชื่อของเพื่อนคนแรก แล้วบอกชื่อตนเองดังๆ คนที่สามทำเช่นเดียวกับคนที่สอง คือ บอกชื่อเพื่อนคนที่ 1 2 และชื่อตนเอง คนที่สี่บอกชื่อคนที่ 1 2 3 และตนเอง คนที่ห้าบอกชื่อคนที่ 1234 และตนเอง จากนั้นให้เริ่มใหม่เพื่อไม่ให้จำยากเกินไป

2. “รามา” เรียก “กิตติ”  ให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม ให้คนแรกเรียกชื่อตนเองแล้วเรียกชื่อเพื่อนคนหนึ่งที่เขาจำได้ จากนั้นให้คนที่สองทำเช่นเดียวกัน ตัวอย่าง “รามาเรียกกิตติ”  “กิตติเรียกมาลี”  “มาลีรักสนธิ” ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนทุกคนได้รับการเรียกชื่อ

3. “ปิงปอง” ให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม เมื่อผู้นำเข้าไปหาใครแล้วบอกว่า “ปิง” ให้คนนั้นบอกชื่อเพื่อนที่อยู่ทางซ้ายมือของตน ถ้าผู้นำบอกว่า “ปอง” ให้คนนั้นบอกชื่อคนที่อยู่ขวามือของตน ถ้าผู้นำบอกว่า “ปิงปอง” ให้คนนั้นบอกชื่อตนเอง

4. “เรือล่ม” ให้สมาชิกอยู่กระจัดกระจายไปทั่วห้องหรือเดินเป็นวงกลมพร้อมๆกับเพลงสนุกๆ จากนั้นผู้นำสั่งว่า “เรือจะล่ม...ให้กระโดดลงแพ แพละ....คน” ให้ผู้นำตัดสินใจเลือกเองว่ากี่คน

5. “ฉันเป็นใคร” ให้ผู้นำแจกกระดาษเล็กๆแจกให้สมาชิกคนละแผ่น จากนั้นให้แต่ละคนเขียนคุณสมบัติของตนเอง 2 ประการลงในกระดาษที่แจกให้ เช่น สูง – ขาว จากนั้นใส่ลงในตะกร้าแล้วแจกเพื่อนทุกคน ผู้นำให้เวลา 1 เพลงเพื่อจะได้ไปหาเพื่อนที่มีคุณสมบัติตามที่ได้นั้น

6. “ทำท่าอย่างนี้ๆ” ให้สมาชิกคนแรกแนะนำตนเองโดยบอชื่อตนเองดังๆกับกลุ่มพร้อมกับทำท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สวัสดี จากนั้นให้คนที่สองบอกชื่อของเพื่อนคนแรกและทำท่าทางของเขา และตามด้วยการบอกชื่อของตนเองพร้อมทำท่าทางใหม่ของตนเอง คนที่สามก็ตามเช่นกัน เมื่อครบ 5 คนให้เริ่มใหม่

7. “ใครเอ่ย” เกมนี้จะต้องจำชื่อกันให้ได้ดีๆจึงสนุก โดยแบ่งเด็กๆออกเป็นสองกลุ่ม แล้วให้ผู้นำเอาผ้าห่มมากั้นระหว่างสองกลุ่มนี้ แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งสมาชิกหนึ่งคนมาอยู่ชิดกับผ้าห่ม จากนั้นให้ผู้นำทั้งสองลดผ้าลงอย่างรวดเร็ว สมาชิกทั้งสองคนจะต้องเรียกชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้เร็วที่สุด ใครเรียกชื่อฝ่ายตรงข้ามได้ชนะ ทำเรื่อยๆไปจนกว่าจะได้คะแนนตามที่ต้องการ

8. “หาคนตามป้ายชื่อ” เอาป้ายชื่อของสมาชิกมารวมกัน แล้วสุ่มแจก จากนั้นให้ไปหาเจ้าของป้ายชื่อนั้นๆ

9. “ใส่หมวก” ให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม ผู้นำส่งหมวกให้คนที่หนึ่ง ให้คนที่ได้หมวกปรบมือสามครั้ง กระทืบเท้าสามครั้ง บอกชื่อของเพื่อนที่อยู่ขวามือของตนเอง ถ้าใครบอกชื่อเพื่อนไม่ได้ให้ทุกคนสลับที่นั่งกัน แล้วเริ่มเกมกันใหม่

10. “จับบอลบอกชื่อ” ให้ผู้นำโยนลูกบอลชายหาดให้สมาชิกคนที่หนึ่ง แล้วบอก ประเภทของสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น รถยนต์ คนที่ได้รับบอลจะต้องบอกชื่อตนเองพร้อมกับบอกอะไรก็ได้ที่เกี่ยงข้องกับประเภทที่ได้รับ เช่น สมพงษ์-ล้อรถ จากนั้นให้ส่งบอลให้เพื่อนคนใดก็ได้พร้อมกับบอกประเภทของอะไรก็ได้ อาจจะเป็น กีฬา  คนที่ได้บอลก็ต้องบอกชื่อตนเองและกีฬาหนึ่งประเภท

เนื้อหาและบทเรียน