นักบุญซีริล และเมโธดิอุส

นักบุญซีริล และเมโธดิอุส นักบุญซีริล และเมโธดิอุส
พระสังฆราช
ศตวรรษที่ 9
ฉลอง 14 กุมภาพันธ์

      ซีริลและเมโธดิอุสเป็นพี่น้องในตระกูลเจ้าหน้าที่รัชสภาเมืองเทสะโลนิกามารดาเป็นชาวสล๊าฟซีริลผู้น้องบวชเป็นพระสงฆ์แล้วได้เป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาในมหาวิทยาลัยส่วนเมโธดิอุส เคยเป็นนายกเทศมนตรีหมู่เกาะแห่งหนึ่งของสล๊าฟ ต่อมาได้ออกบวชและเป็นอธิการอารามฤาษีในประเทศกรีซ

     ในปี 892 เจ้าชายราติสล๊าฟแห่งโมลาเวียได้ทูลต่อพระจักรพรรดิ์มิเชลที่3ให้ส่งคณะแพร่ธรรมไปประกาศพระคริสตศาสนาในประเทศนั้นสงฆ์สองพี่น้องจึงเดินทางไปกรุงโรม ได้รับพิธีอภิเษกเป็นพระสังฆราชโดยสมเด็จพระสันตปาปาอันคริดาโนที่ 2 ท่านทั้งสองได้ถูกส่งให้ไปทำการแพร่ธรรมกับพวกสล๊าฟและได้ช่วยกันแปลพระคัมภีร์ออกเป็นภาษาสล๊าฟท่านทั้งสองได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณีแบบคริสตชนทั่วๆไปอย่างแท้จริงท่านทั้งสองพบกับอุปสรรคมากมายเป็นต้นการที่มีการสู้รบกันระหว่างพวกเยอรมันและพวกสล๊าฟความขัดแย้งระหว่างศาสนจักรตะวันออกและศาสนจักรตะวันตกอย่างไรก็ตามก็ไม่ยอมถอยหลังจากกฎระเบียบสำคัญของการแพร่ธรรมตามแบบตริสตชนเลย

     นักบุญซีริลได้สิ้นชีวิตลงที่กรุงโรมส่วนเมโธดิอุสได้ทำงานแพร่ธรรมอย่างได้ผลในประเทศโมราเวียโบเฮเมียโปแลนด์ท่านได้ถึงแก่มรณภาพที่ประเทศโมราเวียท่านทั้งสองได้รับการยกย่องให้เป็นอัครธรรมฑูตชาวสล๊าฟ.

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725