นักบุญอักเเนส

นักบุญอักเเนสนักบุญอักเเนส
พรหมจารีและมรณสักขี
(ประมาณ ค.ศ. 305)
ฉลอง 21 มกราคม

     อักแนสในภาษาลาตินแปลว่า"ลูกแกะ"ภาษากรีกแปลว่า"บริสุทธิ์"เธอได้ยินพูดถึงเรื่องของพระเยซูเจ้าภายหลังได้สมัครรับศีลล้างบาปเป็นคริสตังและถวายตัวเองตลอดชีวิต

     เมื่อแอกเนสอายุได้ 12 ปีเธอปฎิเสธไม่ยอมแต่งงานกับคนต่างศาสนาจึงถูกฟ้องต่อข้าหลวงในฐานะคริสตังเธอถูกนำไปยืนอยู่ต่อหน้ารูปปั้นพระในกรุงโรมเพื่อถวายกำยานแต่เธอกลับชูมือขึ้นถวายนมัสการพระเยซูคริสตเจ้าและทำเครื่องหมายกางเขนพวกทหารได้จับเธอเปลื้องเสื้อผ้าให้เธอยืนอยู่บนถนนเพื่อประจาน

      ขณะที่ประชาชนเมินหน้าหนีจากร่างกายเปลือยเปล่าของเธอปรากฎว่ามีชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งบังอาจมองเธอด้วยความคิดชั่วทันใดนั้นเกิดฟ้าแลบฟาดลงมา   ทำให้ชายผู้นั้นตาบอดทันที
     อักแนสถูกนำไปที่ประหารโดยถูกสั่งให้เผาทั้งเป็นแต่ไฟมิได้ทำให้เธอได้รับอันตรายแม้แต่น้อยเขาจึงสั่งให้ตัดศีรษะของเธอ
     อักแนส เป็นเด็กหญิงที่ยอมตายเพื่อยืนยันความเชื่อ ความรักพระเป็นเจ้าและความปรารถนารักษาความบริสุทธิ์.

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725