สถิติการเยี่ยมชม

007789508
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2179
3597
11597
77616
157116
7789508
Your IP: 3.227.2.246
2020-01-22 16:29

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ผลการประกวดผลงาน ในโอกาสวันพระคัมภีร์ ปี 2018 สังฆมณฑลราชบุรี
ผลการประกวดผลงาน ในโอกาสวันพระคัมภีร์ ปี 2018

สังฆมณฑลราชบุรี

ประเภทที่ 1 ประกวดภาพระบายสี หัวข้อ “พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จัก”
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
รางวัลชนะเลิศ
    เด็กชายชินาธิป  ยูงศิริกาญจน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนอนุชนศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
    เด็กหญิงกนกลักษณ์  นุชนารถ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุชนศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
    เด็กหญิงมาลิสา  ไกรรอด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุชนศึกษา
รางวัลชมเชย
    เด็กหญิงสุภัชชา  เทียมเสมอ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนนารีวิทยา
    เด็กหญิงสุกัญชณาพร  อุทาโย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวีรศิลป์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รางวัลชนะเลิศ
    เด็กหญิงกัณฐิกา  หลีเกษม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนธีรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
    เด็กหญิงสิริยากร  กันทะลา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
    เด็กหญิงปิยาพัชร  รื่นเย็น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลชมเชย
    เด็กหญิงพรสวรรค์  สกุลเต็ม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
    เด็กหญิงธรรมาภรณ์  แดนสุริยานนท์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอนุชนศึกษา

ประเภทที่ 2 ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จัก”
รางวัลชนะเลิศ
    คุณครูสำเนา  ไทยทอง  โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
    เด็กหญิงธนัชชา  ปานนิล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนอนุชนศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
    เด็กหญิงกชกร  เหลืองตระกูล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุชนศึกษา
รางวัลชมเชย
    เด็กหญิงอรวรรณ  เขียวแพร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
    เด็กหญิงปุญญิศา  พัฒนประดิษฐ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนธีรศาสตร์

ประเภทที่ 3 ประกวดเขียนบทความ
หัวข้อ “บอกเล่าประสบการณ์การประกาศพระวาจาในชีวิตของฉัน”

รางวัลชมเชย
    คุณครูสิทธิโชค  ดำรงศักดิ์  โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
    นางสาวผไทมาส  จงเจริญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนารีวิทยา

ประเภทที่ 4 ประกวดแต่งเพลง “เพลงจากข้อความพระคัมภีร์”
รางวัลชมเชย
    คุณครูดิศพงษ์  จิตร์บำรุง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค

        
***หมายเหตุ***     
- การประกวดบทความและการประกวดแต่งเพลง ไม่มีผู้ได้รับรางวัลอันดับ 1-3
- ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก 
โดยคณะกรรมการฯ จะจัดส่งผลและรางวัลไปยังผู้บริหารโรงเรียนเพื่อประกาศและมอบให้ในโอกาสวันพระคัมภีร์ 9 ธันวาคม 2018
- ผลงาน 3 ลำดับที่ได้รับรางวัลในแต่ละรายการ ได้เป็นตัวแทนของสังฆมณฑลราชบุรีส่งเข้าประกวดในรอบระดับชาติต่อไป
ผลการประกวดผลงาน ในโอกาสวันพระคัมภีร์ ปี 2018 สังฆมณฑลราชบุรี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ