เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย พระสมณลิขิตเตือนใจ "จงชื่่นชมยินดีเถิด"

หมวดหลัก: News
posted by: แผนกคริสตชนฆราวาสฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ฮิต: 867

เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย พระสมณลิขิตเตือนใจ "จงชื่่นชมยินดีเถิด"

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725