ยุวธรรมทูต "เป็นศิษย์ติดตามพระคริสต์"

posted by: www.missionarychildhood.com
ฮิต: 2353

ยุวธรรมทูต
ยุวธรรมทูต "เป็นศิษย์ติดตามพระคริสต์"

   แผนกงานยุวธรรมทูต ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี จัดค่ายยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี "เป็นศิษย์ติดตามพระคริสต์" เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2012 ณ บ้านสวนพระหฤทัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

          ค่ายยุวธรรมทูต "เป็นศิษย์ติดตามพระคริสต์" ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก ๆ ระดับชั้น ป.3- ป.6 จากวัดและโรงเรียนในสังฆมณฑล  ซึ่งมีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 76 คนและมีบรรดาคุณครู 11 ท่าน  บราเดอร์ 1 ท่านและซิสเตอร์ 2 ท่าน  มีคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร ผู้อำนวยการ PMS สังฆมณฑลราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็ก  ๆ ในเรื่อง "พระเยซูเจ้าต้นแบบของการเป็นนักบุญ" และ "ยุวธรรมทูตท่ามกลางกระแสสังคม" ต่อด้วยคุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธ์ ในหัวข้อเรื่อง "ใกล้ชิดชีวิตจิต พระเยซู" และมีคุณครูจากศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุุรี  ร่วมให้ความรู้ในเรื่ององค์กรยุวธรรมทูตของการดำเนินชีวิตธรรมทูต และเด็ก ๆ ได้มีโอกาสสวดสายประคำธรรมทูต  แบ่งปันพระวาจา   ปิดท้ายด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ผู้อำนวยการองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก ประเทศไทย มาเป็นประธานในพิธีและได้ให้ข้อคิดกับบรรดาเด็ก ๆ และคุณครูผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008494988
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
547
2331
13703
30288
94572
8494988
Your IP: 54.160.19.155
2020-08-15 09:08

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725