สถิติการเยี่ยมชม

007820652
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
589
3422
16430
108760
157116
7820652
Your IP: 3.83.32.171
2020-01-30 05:04

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

การฝึกปฏิบัติสอนคำสอนการฝึกปฏิบัติสอนคำสอน
         
วิทยาลัยแสงธรรม : เมื่อวันที่ 11-15 ตุลาคม 2553 นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมชั้นปีที่ 1 จำนวน 51 คนได้เข้าหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการสอนคำสอน โดยการฝึกปฏิบัติแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกัน คือ ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2553 เป็นการฝึกการสอนคำสอนโดยใช้ “การแสดงละครประยุกต์” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศรัณย์ธรณ์ ระสินานนท์และทีมงานมาเป็นวิทยากร ส่วนในช่วงที่สองเป็นการฝึกการสอนคำสอนแบบมาตรฐานโดยทีมงานคำสอนจากศูนย์คำสอนกรุงเทพฯและศูนย์คำสอนราชบุรี
         การฝึกปฏิบัติในช่วงแรก “การแสดงละครประยุกต์” แบ่งออกเป็นสองวันด้วยกัน ในวันแรก วิทยากรได้แบ่งผู้ฝึกปฏิบัติออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็น Workshop Movement คือ การเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่างๆ ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้ฝึกเรื่องของ Stage Craft คือ การจัดหาอุปกรณ์ การจัดฉากและเครื่องแต่งกาย

         ส่วนวันที่สองเป็นการฝึกสมาธิและการสร้างจิตนาการ จากนั้นเป็นการมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มได้นำเรื่องในพระคัมภีร์มาเขียนบทและแสดงออกเป็นละคร การฝึกปฏิบัติจบลงด้วยการนำเสนอละครพระคัมภีร์ของแต่ละกลุ่ม โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็น

         ส่วนในช่วงที่สอง ในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2553 คุณสมบัติ งามวงศ์ คุณอมรรัตน์ พันธ์พานิช คุณภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ คุณศิริรักษ์ เบญจภุมริน ได้นำการฝึกสอนโดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนความรู้เรื่องความเชื่อพื้นฐาน 12 ประการของข้อความเชื่อคาทอลิก  เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ  เรื่องพระบัญญัติ 10 ประการ และเรื่องการภาวนา

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ