การฝึกปฏิบัติสอนคำสอน

การฝึกปฏิบัติสอนคำสอนการฝึกปฏิบัติสอนคำสอน
         
วิทยาลัยแสงธรรม : เมื่อวันที่ 11-15 ตุลาคม 2553 นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมชั้นปีที่ 1 จำนวน 51 คนได้เข้าหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการสอนคำสอน โดยการฝึกปฏิบัติแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกัน คือ ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2553 เป็นการฝึกการสอนคำสอนโดยใช้ “การแสดงละครประยุกต์” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศรัณย์ธรณ์ ระสินานนท์และทีมงานมาเป็นวิทยากร ส่วนในช่วงที่สองเป็นการฝึกการสอนคำสอนแบบมาตรฐานโดยทีมงานคำสอนจากศูนย์คำสอนกรุงเทพฯและศูนย์คำสอนราชบุรี
         การฝึกปฏิบัติในช่วงแรก “การแสดงละครประยุกต์” แบ่งออกเป็นสองวันด้วยกัน ในวันแรก วิทยากรได้แบ่งผู้ฝึกปฏิบัติออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็น Workshop Movement คือ การเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่างๆ ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้ฝึกเรื่องของ Stage Craft คือ การจัดหาอุปกรณ์ การจัดฉากและเครื่องแต่งกาย

         ส่วนวันที่สองเป็นการฝึกสมาธิและการสร้างจิตนาการ จากนั้นเป็นการมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มได้นำเรื่องในพระคัมภีร์มาเขียนบทและแสดงออกเป็นละคร การฝึกปฏิบัติจบลงด้วยการนำเสนอละครพระคัมภีร์ของแต่ละกลุ่ม โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็น

         ส่วนในช่วงที่สอง ในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2553 คุณสมบัติ งามวงศ์ คุณอมรรัตน์ พันธ์พานิช คุณภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ คุณศิริรักษ์ เบญจภุมริน ได้นำการฝึกสอนโดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนความรู้เรื่องความเชื่อพื้นฐาน 12 ประการของข้อความเชื่อคาทอลิก  เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ  เรื่องพระบัญญัติ 10 ประการ และเรื่องการภาวนา

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008393965
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
601
3645
9476
23837
84477
8393965
Your IP: 18.232.186.117
2020-07-08 08:01

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725