ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007341388
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1658
3956
21938
75217
120823
7341388
Your IP: 34.204.189.171
2019-10-17 10:36

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คู่มือยุวธรรมทูตประจำปี 2013 คู่มือยุวธรรมทูตประจำปี 2013 นี้ ใช้หัวข้อ 12 อัครสาวกแบบอย่างแห่งความเชื่อของยุวธรรมทูต” ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงวางไว้ให้กับบรรดาอัครสาวกของพระองค์

           สำนักงานองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS)ประเทศไทย  ได้จัดทำเพื่อช่วยผู้ให้การอบรมประจำสังฆมณฑลต่าง ๆ ได้นำไปฝึกอบรมให้กับสมาชิกยุวธรรมทูตของตนเอง

           บทเรียนมีทั้งหมด 12 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนนั้นเป็นการบูรณาการวิธีการฝึกอบรมของยุวธรรมทูตที่ประกอบด้วย 4 ภาคส่วนด้วยกัน คือ คำสอนธรรมทูต ชีวิตจิตธรรมทูต ธรรมทูตรับใช้ และธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน  ::::: Download :::::  จำหน่ายราคาเล่มละ 30 บาท

คำสอนธรรมทูต คือ การให้สมาชิกยุวธรรมทูตได้เรียรู้เกี่ยวกับหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นธรรมทูตตัวน้อย ๆ ของพระเจ้า ซึ่งเนื้อหานำมาจากพระคัมภีร์ ประวัตินักบุญ คำสอนของพระศาสนจักรธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

ชีวิตจิตธรรมทูต คือ การให้สมาชิกยุวธรรมทูตได้ปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อศรัทธา อาจจะเป็นการสวดภาวนาในรูปแบบต่าง ๆ การรำพึงพระวาจา การแบ่งปันพระวาจา ฯลฯ

ธรรมทูตรับใช้ คือ การมอบหมายงานให้ยุวธรรมทูตได้ออกไปกระทำจริง ๆ อาจจะเป็นกิจเมตตาต่าง ๆ การประกาศข่าวดีโดยการบอกเล่าเรื่องของพระเยซูเจ้าให้เพื่อน ๆ ฟัง ชักชวนเพื่อนให้กระทำความดี ฯลฯ

ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน คือ กิจกรรมที่ทำให้สมาชิกยุวธรรมทูตในกลุ่มต่าง ๆ มีความรัก ความสามัคคี เป็นพี่เป็นน้องกันตามคำสอน ของพระเยซูเจ้า เช่น การเล่มเกม การร้องเพลง การสังสรรค์ ฯลฯ

           การฝึกอบรมเด็กตั้งแต่ยังวัยเยาว์เป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าวัดใด  โรงเรียนใด ขาดกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ วัดนั้น โรงเรียนนั้นก็จะขาดชีวิตชีวา และขาดผู้สืบทอดงานของเรา

“ผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็ก ๆ เช่นนี้ในนามของเรา ก็ต้อนรับเราและผู้ใดที่ต้อนรับเรา ก็มิใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้น แต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่ง เรามาด้วย” (มาระโก 9:37)

            ขอพระกุมารเยซูประทานพระพรอันอุดม จะทำอะไรขอให้ทำโดย...... “อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า” แล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริง

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) ประเทศไทย

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ