พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (verbum Domini)

พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (verbum Domini)พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (verbum Domini)
         พระสมณลิขิตเตือน หลังสมัชชาพระสังฆราชของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน  ปี ค.ศ.2010 ซึ่งตรัสถึงเรื่องพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  แบ่งเป็น 3 ภาคใหญ่ คือ พระวาจาของพระเจ้า  พระวาจาในพระศาสนจักรและพระวาจาสำหรับโลก แปลเป็นภาษาไทยจากต้นฉบับภาษาละติน ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยคุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส
จัดพิมพ์โดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ราคาเล่มละ 150  บาท

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008095781
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1850
2762
7878
27970
126636
8095781
Your IP: 18.232.188.251
2020-04-07 08:02

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725