ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทเพลง เมตตาดั่งพระบิดา ( ลก.6:36)
( กิจเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิต )คำร้อง/ทำนอง Theresa Lucky
เรียบเรียงดนตรี jackMediaSeed
ร้องนำ ศิริลักษณ์ เบญจภุมริน , คุณเจษฎา  กิจเต่ง
น้องกอไผ่และเด็ก ๆ วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม

ท่าทางประกอบ คุณสุพรรณิการ์  จุงใจ , คุณณัฐกานต์  ศรีพุก , คุณชญาภรณ์  ยนปลัดยศ
คุณสุมาส  ทรัพย์เย็น  , คุณฉัตฑริกา  อภิชนังกูร , มาสเตอร์วันฉลอง  รจนา


(รับ) จงเป็นผู้เมตตากรุณา   ดั่งอับบา พระบิดาของท่าน

 เพื่อทุกคนที่เห็นความดีที่เธอทำ  จะได้ร่วมกันสรรเสริญบิดาผู้ใจดี
 (ตอนจบ – ร้องท่อนรับ 2 รอบ และมาร้องซ้ำตรงที่ขีดเส้นใต้)

(1)  เห็นคนหิวโหยก็จงให้อาหาร
        เห็นคนกระหายน้ำก็จงให้ดื่มเร็วไว
 จงให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ไม่มีใส่
        และให้ที่อาศัยแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่
 ไปเยี่ยมผู้ป่วยและเยี่ยมผู้ต้องขัง    
         ร่วมงานฝังศพนั้นอุทิศให้แก่ผู้ตาย
 เจ็ดประการนี้คือเมตตากิจฝ่ายกาย
        จงทำด้วยหัวใจ ทำด้วยความรักพระบิดา (รับ)

(2) สอนคนไม่รู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้สงสัย
        ให้ความบรรเทาใจแก่ผู้ทุกข์ยากนานา
 ตักเตือนคนบาป และให้อภัยทุกครา
        นำเขากลับมาหาพระบิดาผู้ใจดี
 อดทนความผิดและไม่คิดจะจดจำ
        ภาวนาทุกเช้าค่ำเพื่อผู้เป็นและผู้ตาย
 เจ็ดประการนี้คือเมตตากิจฝ่ายจิตใจ
        จงทำด้วยหัวใจ ทำด้วยความรักพระบิดา (รับ)


::: ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ ::: ดาวน์โหลดเพลง :::ดาวน์โหลดดนตรี :::

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์