ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564

                วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30 น. คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ประธานคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting   เพื่อรับฟังการทำงานในปีที่ผ่านมา และการวางแผนการทำงานอภิบาลและการคำสอนในโรงเรียนในปีการศึกษาใหม่นี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า เพื่อหล่อเลี้ยงความเชื่อของบรรดาเด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลให้เกิดผลดีที่สุด
              ในโอกาสนี้ คุณครูสุพรรณิการ์ จุงใจ ครูคำสอนประจำศูนย์คำสอนราชบุรี ได้ชี้แจงงานและกิจกรรมของศูนย์คำสอนที่จะจัดให้กับคุณครูคำสอนและเด็ก ๆ คาทอลิกในภาคเรียนที่ 1 และโอกาสปีนักบุญโยเซฟด้วย
มีคุณครูหัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาลและผู้รับผิดชอบงานคำสอน เข้าร่วมประชุม 25 ท่าน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์