ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เชิญร่วมชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์