ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ค่ายยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี 2015
ค่ายอบรมยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 5

ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี ได้จัดการอบรมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เราทุกคนเป็นพี่น้องกันตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งเขาหลวง จ.ราชบุรี มีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมจาก 7 โรงเรียน และ 1 วัด จำนวนเด็กที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 105 คน และคุณครูอีก 13 ท่าน

โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้บรรดาเด็ก ๆ มองเห็นแบบอย่างของพระเยซูเจ้า และบรรดานักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ (คู่มือการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูต ปี 2015) ให้เลียนแบบจิตตารมณ์ในการเป็นธรรมทูต อีกทั้งฝึกฝนการมีหัวใจแบบธรรมทูต และแบ่งปันสิ่งดี ๆ แก่เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง รวมถึงสังคมด้วย

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์