คนมีน้ำใจคนมีน้ำใจ
             มีเด็กหญิงน่ารักคนหนึ่งคุกเข่าลงข้างเตียงเพื่อสวดภาวนาก่อนเข้านอนว่าดังนี้ “ข้าแต่พระบิดาสวรรค์ โปรดดลใจให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี และโปรดให้ทุกๆคนเป็นคนน่ารักและใจดีด้วยเทอญ อาแมน” ที่เธอภาวนาเช่นนี้ก็เพราะว่าแต่ละวันนั้น เธอพบแต่บุคคลที่ไม่น่ารักและไม่มีน้ำใจต่อกัน

ประสบการณ์ของเด็กคนนี้อาจจะตรงกับประสบการณ์ของเราแต่ละคนเช่นกัน การมีน้ำใจหรือใจดีเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของการเป็นคนดี

เรามักจะพูดกับตนเองว่า ฉันมีน้ำใจดีโดยการกล่าวขอบคุณแก่ผู้ที่ทำสิ่งต่างๆให้ฉัน  ฉันมีน้ำใจดีโดยการช่วยเหลือเธอก่อนที่เธอจะขอร้องให้ฉันช่วย ฉันมีน้ำใจโดยการทำสิ่งที่ฉันรู้ว่าเธอชอบ ฉันมีน้ำใจโดยการพูดชมเชยเธอแม้ว่าเธอจะไม่อยู่ต่อหน้าฉัน ฉันมีน้ำใจโดยยกโทษให้เมื่อเธอทำผิดต่อฉัน ทุกครั้งที่ฉันแสดงออกถึงการมีน้ำใจกับเธอ หมายความว่าฉันต้องการทำให้เธอมีความสุข “เพียงเพราะว่าเธอเป็นเธอ”  น้ำใจของฉันที่มีต่อเธอนั้นบอกเธอว่าฉันคิดว่าเธอเป็นบุคคลพิเศษ และการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เธอก็เพื่อให้เธอมีความสุข

การมีน้ำใจดีสามารถเปลี่ยนจิตใจคนได้มากกว่าสิ่งอื่น ถ้าเราใจร้ายต่อกัน เราก็ได้ทำให้คนอื่นๆหันหน้าหนีพระเจ้า นักบุญเอากุสตินผู้ที่มีความรู้สูงจนได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ของคริสต์ศาสนาสารภาพว่าสาเหตุที่ทำให้เขากลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ได้นั้นไม่ใช่เพราะคำสอนที่ลึกซึ้งจากนักบุญอัมโบรส.... แต่เป็นเพราะน้ำใจดีของท่านอัมโบรสนั้นเอง

คนที่มีน้ำใจต่อผู้อื่นนั้นมักจะได้รับการต้อนรับและเป็นที่ต้องการของทุกๆคน การมีน้ำใจที่ดีเป็นหนทางลัดไปสู่สวรรค์และความศักดิ์สิทธิ์

ความยากจนหรือการที่ไม่ได้เรียนสูงๆไม่ใช่เรื่องที่สำคัญ ถ้าเราเป็นคนที่มีน้ำใจดี เราก็จะไม่ทำบาป การแสดงความมีน้ำใจดีนั้นเราสามารถกระทำได้ทุกเวลาและทุกสถานที่

จงจำไว้ว่า การมีน้ำใจที่ดีต่อคนอื่นนั้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เราต้องเรียนรู้ว่าเราควรใจดีอย่างไร

ไม่มีใครที่แก่เกินเรียน ให้เราเริ่มต้นเป็นคนใจดี ณ บัดนี้เป็นต้นไป

The time to start being kind is RIHGT NOW!