การสอนเรื่องพระตรีเอกภาพ  (Teaching the Trinity)
การสอนเรื่องพระตรีเอกภาพ

(Teaching the Trinity)

         ลูกศิษย์หลายคนของข้าพเจ้ามีประสบการณ์ที่เรียกว่า “ปิ๊ง แว๊บ” (light-bulb moment) ที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายกันในเรื่องพระตรีเอกภาพ หลายครั้งที่เราหว่านเมล็ดพันธุ์โดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่มันได้หยั่งรากลึกและเติบโตขึ้นในจิตใจของเด็ก ๆ

         การได้มองเห็นใบหน้าที่เปล่งประกายแห่งความเข้าใจช่างเป็นช่วงเวลาที่ความสุขของครูคำสอน

         ความเข้าใจรับรู้เรื่องพระตรีเอกภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่ยากแก่ความเข้าใจ ข้าพเจ้ามักจะรอคอยและข้ามเรื่องนี้ไปจนกว่าจะได้จะได้อภิปรายกันในเรื่องชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายกว่า

         ข้าพเจ้าเริ่มบทเรียนด้วยการบอกลูกศิษย์ให้รู้ว่าเรากำลังจะช่วยกันแก้ปัญหาที่ลึกล้ำซับซ้อนกัน จากนั้นก็นำเสนอเรื่องลึกล้ำที่เข้าใจได้ง่าย ๆ ก่อนโดยมี “คำแนะนำ” (ชี้แนะ) แล้วให้อภิปรายกัน 2-3 นาที หลังจากได้แก้ปมปัญหาแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้บอกพวกเขาว่าครูมีความลึกล้ำในเรื่องของความเชื่อมาให้พวกเราได้ช่วยกันแก้ปมด้วย  หนึ่งในเรื่องความลึกล้ำก็คือเรื่องพระตรีเอกภาพ

         ข้าพเจ้าวาดรูปใบไม้สามใบในกิ่งเดียวกันกับรูปสามเหลี่ยม สัญลักษณ์ทั้งสองช่วยเราให้เข้าใจความคิดเกี่ยวกับสามพระบุคคลที่เป็นหนึ่งเดียวกัน จากนั้นข้าพเจ้าถามเด็ก ๆ ว่าใครบ้างที่มี “พี่หรือมีน้อง”  เด็กส่วนใหญ่ต่างยกมือขึ้นตอบ ข้าพเจ้าจึงเขียนคำว่า “พี่น้อง” บนกระดาน และถามถึงความสัมพันธ์ที่พวกเขามีกับพ่อแม่ แล้วจึงเขียนคำว่า “ลูก” หลังจากที่ได้รับฟังคำตอบต่าง ๆ จากเด็กแล้ว จากนั้นข้าพเจ้าถามพวกเขาว่า ต่อไปในอนาคตเมื่อพวกเขาโตขึ้น พวกเขาจะมีลูกของตนเอง พวกเขาก็จะเป็น “พ่อแม่” พร้อมกับเขียนคำว่าพ่อแม่ลงบนกระดาน ข้าพเจ้าชี้ให้เห็นว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันในเรื่องของความสัมพันธ์และวิธีแสดงออกที่แตกต่างกันกับผู้อื่น นี่ที่ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างบนใบหน้าของเด็ก ๆ ที่แสดงว่าพวกเขาเกิดอาการ “ปิ๊ง แว๊บ” เริ่มมองเห็นพระตรีเอกภาพในความสัมพันธ์ระหว่างสามพระบุคคลของพระบิดา พระบุตร และพระจิตเจ้า

         นี่เป็นเรื่องที่สุดยอดของการเรียนในวันนี้ แต่เราต้องสอนต่อเนื่อง หรือมีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจเรื่องพระตรีเอกภาพต่อไปโดยอาศัยบทเรียนจากคู่มือคำสอนต่าง ๆ จากภาพ จากศิลปะต่าง ๆ เรายังมีหัวข้อการอภิปรายในเรื่องของศาสนาที่นับถือพระเจ้าสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวและศาสนาที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ (monotheistic and polytheistic religions) ผู้เรียนอาจจะรู้เรื่องเหล่านี้จากวิชาประวัติศาสตร์มาแล้วแต่ยังต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสามศาสนาหลักที่นับถือพระเจ้าหนึ่งเดียว
       
         บทเรียนของเรายังรวมถึงการการสอนเรื่องการภาวนา โดยการให้ไตร่ตรองการทำเครื่องหมาย “สำคัญมหากางเขน” เพื่อให้เด็กได้จดจำและเข้าใจความหมาย นี่เป็นการภาวนาบทหนึ่ง ไม่ใช่ทำเพื่อเป็นการเริ่มต้นหรือเพื่อจบการภาวนาเท่านั้น โดยให้กระทำอย่างช้า ๆ ที่หน้าผากหน้าอก และไหล่ เราใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวง่าย ๆ เพื่อการภาวนา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพื่อการเรียนรู้การภาวนาโดยผ่านทางการสัมผัสหรือท่าทาง (kinesthetic learners) เด็ก ๆ จะไม่เดินออกจากห้องโดยที่ยังสับสนเรื่องพระตรีเอกภาพ แต่ต้องช่วยพวกเขาให้ออกจากห้องคำสอนโดยเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของพระบิดา และพระบุตร และพระจิตเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการสอนคำสอนในบทนี้

         ท่านมีวิธีสอนธรรมล้ำลึกเรื่องความเชื่ออย่างไรบ้าง ท่านมีวิธีอะไรที่ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจอย่าง “ปิ๊ง แว๊บ” เชิญเขียนมาแบ่งปันกันได้

ที่มา https://catechistsjourney.loyolapress.com/2015/12/teaching-the-trinity-2/