ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เพื่อนผู้ร่วมงานทุกท่าน
พ่อทำงานอยู่ศูนย์คริสตศาสนธรรม มีหน้าที่จัดการเรื่องการสอนศาสนาให้กับผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องของคาทอลิก หรือผู้ที่เป็นคาทอลิกแล้วแต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม(เพราะไม่มีอะไรที่เราจะรู้ได้หมด) ดังนั้น ใครสนใจหรืออยากรู้เรื่องของศาสนาและการสอนศาสนา(คำสอน) ก็สามารถติดต่อกับพ่อได้เสมอ นี่เป็นจุดประสงค์แรก
 ส่วนที่สองคือถ้าเยาวชนคนใดมีอะไรอยากคุยกับพ่อทางสื่อนี้พ่อก็ยินดี ตอนนี้พ่อเข้าสู่วัยทองแล้ว วัยรุ่นมีอะไรจะบอกพ่อบ้างก็ยินดี จะปรึกษาหารือเรื่องอะไรก็ได้
 ประการที่สามคุณครูที่ต้องสอนวิชาคริสตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหน ถ้ามีอะไรจะให้พ่อช่วยก็บอกมา
 
ขอพระเจ้าคุ้มครองและประทานพรแก่เพื่อนๆทุกคน
 อย่าลืมอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวัน
 พ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

Email : watchasin_k@hotmail.com  Web Spaces : http://frsin.spaces.live.com

เนื้อหาและบทเรียน