ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เครื่องหมายสำคัญมหากางเขนมีความหมายว่าอย่างไร ?

✝️เครื่องหมายสำคัญมหากางเขนมีความหมายว่าอย่างไร

YOUCAT 360 บอกเราว่า…โดยทางเครื่องหมายสำคัญมหากางเขนเรามอบตัวของเราไว้ภายใต้กความคุ้มครองของพระตรีเอกภาพ(CCC2157-2166)

💟ในการเริ่มต้นของวันใหม่ เริ่มต้นภาวนาและเริ่มต้นภารกิจสำคัญ ๆ เราคริสตชนจะทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขนบนตัวเราแล้วจึงเริ่มหน้าที่การงานของเรา“เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต”พระตรีเอกภาพทรงแวดล้อมเราทุกด้านและเรียกขานพระนามของพระองค์ทำให้สิ่งต่างๆ ที่เราตั้งใจกระทำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเราได้รับการอวยพร ทำให้เราเข้มแข็งเมื่อมีปัญหาความทุกข์ยากลำบากและถูกประจญ

❤️ขออย่าให้เราอับอายในการยอมรับไม้กางเขนให้นิ้วของเราทำเครื่องหมายกางเขนบนหน้าผากอย่างมั่นใจให้เราทำเครื่องหมายกางเขนบนทุกสิ่งบนขนมปังที่เรากิน บนถ้วยที่เราดื่มให้เราทำเครื่องหมายนี้ ในที่ที่เราจากมาหรือที่ที่เราไปก่อนนอน เวลาเดินทาง หรือในขณะพักผ่อน(นักบุญ ซิริล แห่ง เยรูซาเล็ม (313-387))

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์