ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 1
มารู้จักกันเถอะ

จุดประสงค์
1. เพื่อให้เด็กๆได้ทำความรู้จักสนิทสนมต่อกันและกัน
2. เพื่อให้เด็กๆได้เตรียมตนเองสำหรับการเรียนคำสอนในปีนี้

อุปกรณ์
1. รูปพระกระดาษหลากหลายแบบ ให้เด็ก ๆ คนละ 1 รูป
2. ลูกโป่งหลากหลายสีให้เด็กคนละ 1 ใบ
3. ลูกอมและเครื่องดื่มให้เด็กคนละชิ้น
4. รูปพระหฤทัยหรือรูปของพระเยซูเจ้าเพื่อให้เป็นของขวัญสำหรับเด็กที่สามารถสวดภาวนาที่สำคัญ ๆ ได้ เช่น วันทามารีย์ ข้าแต่พระบิดา ฯลฯ

ลำดับการสอน
      1. ให้เริ่มบทเรียนด้วยการเล่นเกม หรือ เพลงประกอบท่าทาง บทเพลงที่นำเสนอ เพลง เธอ กับฉัน (เพลงประกอบการสอนคำสอน ชุด พระเยซูใจดี) ครูสอนให้นักเรียนร้องเพลงอาจเปิดเพลงให้เด็กๆ ร้องตามและทำท่าทางประกอบ ครูสามารถคิดท่าทางประกอบได้เอง
     2. ครูแจกลูกโป่งให้เด็กๆเป่า แล้วใช้หนังยางรัดไว้ ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้ครูช่วยพวกเขา หรือให้เพื่อนช่วยเพื่อน
     3. ให้เด็กๆนั่งลงและพูดกับพวกเขาว่า “เมื่อครูบอกว่าลูกโป่งสีเขียวเข้าพบพระเจ้า” เด็กทุกคนที่มีลูกโป่งสีเขียวให้พูดพร้อมๆกันว่า “ขอพระเจ้าทรงพระเจริญเทอญ” และให้เด็กแต่ละคนแนะนำตนเอง ..... “ผม/ดิฉันเองชื่อ............” (ครูอย่าลืมแนะนำตนเองด้วย)
     4. จากนั้นให้ครูเรียกสีอื่นๆต่อไป และให้กระทำเช่นเดียวกัน จนครบทุกสี
     5. ครูพูดกับเด็กๆ “เราจะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆของเราในวันนี้ ครูจะให้ของขวัญเธอคนละชิ้น ให้เธอนำเอาของขวัญที่ได้รับนี้ไปให้เพื่อนใหม่ของเธอ เมื่อเลือกเพื่อนใหม่ที่จะให้แล้ว เดินไปหาเขา จับมือทักทาย และมอบของขวัญให้เพื่อนคนนั้น” (ครูทำเป็นตัวอย่างด้วย)
    6. จากนั้นครูแจกลูกอมให้เด็ก จากนั้นให้เด็กๆได้ออกไปพบเพื่อนใหม่ ครูคอยสังเกตและช่วยเหลือเด็กที่อายหรือไม่เข้าใจ
    7. เมื่อทุกคนทำเสร็จแล้วให้ทุกคนพักผ่อนเล็กน้อย แล้วสอนการร้องเพลงที่ครูเลือกไว้ให้เป็นเพลงประจำชั้นของเราตลอดปี
    8. จากนั้นสอนเด็กๆให้สวดบทภาวนาทางการของพระศาสนจักร เช่น วันทามารีอา ถ้าใครสวดได้ครูให้รางวัล(ทุกครั้งครูควรสอนเด็กให้สวดภาวนาทางการให้ได้ทุกบทในปีนี้)
    9. ครูจบการสอนด้วยการภาวนาขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ทุกคน

บทเพลงหรือกิจกรรมประกอบการสอน

เพลงเธอกับฉัน (ชุดพระเยซูใจดี)
เธอกับฉัน เธอกับฉัน เรารักกันและเป็นเพื่อนกัน
ด้วยวงแขนอบอุ่น อยากโอบกอดตัวเธอเอาไว้
เพราะดวงใจของฉัน รักเธอ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์