ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทนำ
          เด็กในวัย 3-5 ขวบ เป็นวัยที่มีความพร้อมที่จะรับการให้การอบรมเรื่องของความเชื่อ โดยการเริ่มต้นให้เด็กๆได้รู้จักพระเจ้าโดยผ่านทางเรื่องราวที่น่าประทับใจจากพระคัมภีร์ ซึ่งเรื่องของบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆในพระคัมภีร์นี้ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยของพระเจ้า เป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่จะทำให้เด็กจดจำติดตัวไม่อย่างที่จะไม่มีวันลบเลือน

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า เรื่องต่างๆในพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นเรื่องที่อมตะ เช่น เรื่องเรือของโนอาห์ เรื่องโยเซฟกับพี่ๆน้องๆของเขา เรื่องของโยนาห์ที่อยู่ในท้องของปลาวาฬ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เอยขึ้นมาครั้งใดก็เป็นที่รู้กันในหมู่เราชาวคริสต์

บทเรียนที่นำเสนอในคู่มือเล่มนี้ เราจะนำเสนอความจริงทางความเชื่อโดยผ่านทางเรื่องราวต่างๆ โดยใช้ภาษาง่ายๆที่ให้เด็กเข้าใจ ในแต่ละบทเรียนได้จัดให้มีเพลง เกม ใบงาน ที่จะช่วยทำให้บทเรียนสนุกและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร
      นำเสนอเรื่องที่เป็นอมตะในพระคัมภีร์โดยดึงเอาเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของแต่ละเรื่องออกมาเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักพระเจ้าและเห็นคุณลักษณะที่ดีที่พวกเขาสามารถนำมาใช้วิตประจำวันได้

จุดประสงค์
1.สนับสนุนให้เด็กๆได้รู้จักการแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดของพวกเขา
2.ช่วยให้เด็กๆรู้จักประยุกต์เรื่องราวในพระคัมภีร์ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวัน
3.พัฒนาเด็กๆให้มีคุณลักษณะที่ดีที่ได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์