ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 คำสอนสู่ชีวิต ปีครอบครัว /  bosconoom /  07 พฤศจิกายน 2565

รายการคำสอนสู่ชีวิต
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2022
เวลา 10.00 - 11.00 น.
ตอน การเป็นเพื่อนร่วมทาง​ (AL 291-312)
โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ (พ่อศิลป์)
และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ (ครูจอย)

การเป็นเพื่อนร่วมทาง​ การไตร่ตรองแยกแยะ​ และการผสมประสานความอ่อนแอ
- พระสันตะปาปา​ สอนว่า.. แทนที่จะประณามการ "ผู้ที่อยู่ด้วยกัน​ โดยที่ขัดต่อคำสอนของพระเยซูเจ้า" ทรงสอนผู้แทนของพระศาสนจักร​ให้มีท่าทีอย่างไร ❓
- สมเด็จพระสันตะปาปาหมายถึงอะไรโดย "การค่อยเป็น ค่อยไปในงานอภิบาล" ❓
- พระสันตะปาปา​ ได้นำเสนอ​กฎแห่งการค่อยเป็นค่อยไปว่าอย่างไร ❓
- เราทุกคนจะมีส่วนร่วม​ในการช่วยเหลือกันใน สถานการณ์ไม่ปกติอย่างไ ❓
- พระศาสนจักร​ จะช่วยเหลือคริสตชนที่หย่าร้างได้อย่างไร ❓
- บทบาทของมโนธรรมส่วนบุคคล​ จำเป็นต่อธรรมเนียมปฏิบัติของพระศาสนจักร ❓
- พระสันตะปาปาสอนตรรกะแห่งการอภิบาลด้วยความเมตตาได้อย่างไร ❓
- พระสันตะปาปาฟรังซิส​ สอนเรื่องพระเมตตาของพระเจ้า​ ต่อผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากอย่างไร ❓

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน