ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 คำสอนสู่ชีวิต ปีครอบครัว /  bosconoom /  29 สิงหาคม 2565

รายการคำสอนสู่ชีวิต
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2022
เวลา 10.00 - 11.00 น.
ตอน บางแง่มุมของงานอภิบาลครอบครัว (AL 199 -258 )
โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ (พ่อศิลป์)
และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ (ครูจอย)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน