ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 คำสอนสู่ชีวิต ปีครอบครัว /  bosconoom /  28 กรกฎาคม 2565

รายการคำสอนสู่ชีวิต
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2022
เวลา 10.00 - 11.00 น.
ตอน ประสบการณ์และความท้าทายของครอบครัว (AL 31-57)
โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ
"ความผาสุกของครอบครัวเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ตัดสินอนาคตของโลกและของพระศาสนจักร"

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน