ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 คำสอนสู่ชีวิต ปีครอบครัว /  bosconoom /  28 กรกฎาคม 2565

รายการคำสอนสู่ชีวิต
วันพุธที่ 26 มกราคม 2022
เวลา 10.00 - 11.00 น.
ตอน ครอบครัวในพระคัมภีร์ (AL 8-30)
โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ
"พระคัมภีร์มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับครอบครัว การให้กำเนิด ความรักและวิกฤติในครอบครัว"

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน