ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 49 ? EP.03 ขอพาไปชมบรรยากาศการเรียนรู้ของบรรดาเด็ก ๆ ในค่ายคำสอน "เอมมาอูส" ...เพื่อนร่วมทาง ซึ่งแบ่งชั้นเรียนเป็น 8 ห้องเรียน คือ ห้องศีลล้างบาป 1-2 ห้องศีลมหาสนิท 1-4 และ ห้องศีลกำลัง 1-2 บรรยากาศจะเป็นอย่างไร....ไปชมกันเลย !!! ?

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน