ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  28 กรกฎาคม 2565

EP.09 ลูก คือของขวัญจากพระเจ้า
คำสอนคาทอลิกสำหรับครอบครัวและผู้เตรียมจะแต่งงาน
จากสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
Amoris Laetitia "ความปีติยินดีแห่งความรัก"
สรุปโดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ

- จุดประสงค์ของการแต่งงานเพื่อให้กำเนิดและเลี้ยงดูบุตร
- การให้กำเนิดบุตรเป็นการร่วมมือกับพระเจ้าในการสร้างประชากรของพระองค์
- ลูก คือของขวัญจากพระเจ้า
- ความสุขของครอบครัว อยู่ที่ลูก การทำเพื่อลูก
- การคุมกำเนินตามธรรมชาติคือการควบคุมความปรารถนของตนเอง ซึ่งมีคุณค่าสูง
- หากไม่สามามารถมีลูกได้ เราก็สามารถช่วยงานทางด้านสังคมได้

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน