ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  16 กรกฎาคม 2565

EP.08 ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ชีวิตคู่
คำสอนคาทอลิกสำหรับครอบครัวและผู้เตรียมจะแต่งงาน
จากสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
Amoris Laetitia "ความปีติยินดีแห่งความรัก"
สรุปโดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ

- การแต่งงานไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัว
- มองดูตัวอย่างครอบครัวที่ดีจากพ่อแม่พีน้อง บุคคลในสังคม ผู้ใหญ่ที่เรานับถือ
- เรียนรู้ชีวิตครอบครัวจากผู้มีประสบการณ์ชีวิตครอบครัว ผ่านร้อน ผ่านหนาวมาได้อย่างไร
- พ่อ-แม่พยาน เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นที่ปรึกษา ผู้อุปภัมภ์ชีวิตคู่

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน