ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 สื่อสนุกกับครูลักษณ์ /  bosconoom /  07 พฤษภาคม 2564
03 สื่อสนุกกับครูลักษณ์  ตอน สำหรับพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้ (เทียบ มก. 10:27) กิจกรรม "ลอด.....ทะลุกระดาษ!!!!" ทำได้หรือไม่?

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน