ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 คำสอนสู่ชีวิต ปีนักบุญโยเซฟ /  bosconoom /  05 มิถุนายน 2564

คำสอนสู่ชีวิต เรื่อง นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน