ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ccp017.jpgบทเรียนที่      2 เดือนธันวาคม 1994
หัวข้อเรื่อง     ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
จุดมุ่งหมาย  
พระเป็นเจ้าคือศูนย์รวมความสุขในครอบครัว
โดยมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ร่วมงาน (ลก 2.41-51)

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
  วาดรูปสมาชิกในครอบครัว ระบายสีให้สวยงาม เสร็จแล้วให้เด็กนำมาแสดง และอธิบายหน้าห้อง (เป็นการแนะนำครอบครัวของนักเรียน)

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์

วิเคราะห์จากภาพที่นักเรียนวาด
ครูถาม
 - รูปไหนเป็นตัวของนักเรียน
 - รูปไหนเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง
 - รูปไหนเป็นตา ยาย ปู่ ย่า
 - ถ้าขาดพ่อแม่รู้สึกอย่างไร เพราะอะไร
 - ถ้าขาดพี่น้องรู้สึกอย่างไร เพราะอะไร
 - ถ้าพ่อแม่ขาดลูกจะทำอย่างไร
 - ในภาพนี้ยังขาดใครอีก? (พระเป็นเจ้า)
 - พระเป็นเจ้าอยู่ตรงไหนของภาพ ทำไมต้องมีพระเป็นเจ้าในภาพของครอบครัวของเราด้วย

จะเห็นได้ว่าครอบครัวนั้นขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ ถ้าขาดพ่อ แม่ ลูกจะรู้สึกขาดความอบอุ่น ว้าเหว่ ขาดที่พึ่ง ไม่มีความสุข ถ้าพ่อแม่ขาดลูกก็จะเงียบเหงา โศกเศร้า ไม่มีความสุข ฯลฯ จะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องหนูน้อยผู้โดดเดี่ยว (Home Alon) ซึ่งพ่อแม่ได้ลืมลูกไว้ที่บ้าน พอรู้ว่าลืมลูก เกิดความทุกข์ คิดถึง ห่วงใย ฯลฯ รีบออกติดตามทันที ส่วนลูกที่ถูกลืมนั้นคิดถึงพ่อแม่ เหงา กลัว ฯลฯ เช่นเดียวกับครอบครัวของแม่พระและนักบุญยอแซฟ ที่พระกุมารเกิดพลัดหลงจากแม่พระและนักบุญยอแซฟเป็นเวลา 3 วัน แม่พระนักบุญยอแซฟทราบว่าพระกุมารหายไป ก็เป็นทุกข์ห่วงใยรีบออกติดตามทันที มาพบพระกุมารในพระวิหาร ก็รีบนำกลับบ้านทันที (จะให้เด็กดูวีดีโอเรื่อง หนูน้อยผู้โดดเดี่ยวก็ได้)

สรุป
 ครอบครัวมีความสุขได้ต้องมีพระเป็นเจ้าเป็นศูนย์รวมโดยมีสมาชิกเป็นผู้ร่วมมือ ครอบครัวที่สมบูรณ์นั้นต้องมีสมาชิกคือ พ่อ แม่ ลูกและพระเป็นเจ้า

ขั้นที่ 3 คำสอน

1. พูดถึงครอบครัวแล้วเราก็มักจะคิดถึง พ่อ แม่ ลูก หรืออย่างมาก็เพิ่ม ปู่ ย่า ตา ยายเข้าไปด้วย ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้มักจะถูกลืมไปบ่อย ๆ อยู่เหมือนไม่อยู่ จนบางทีกลายเป็นส่วนเกินของครอบครัวไปก็มี สิ่งนี้ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความว้าเหว่ ขาดความใกล้ชิดอบอุ่นซึ่งคนในวัยอย่างท่านต้องการมาก

2. พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย ทำให้ครอบครัวครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วหรือยัง? ยังมีใครขาดไปอีกหรือเปล่า? มี ผู้นั้นคือ “พระเป็นเจ้า” มีใครเคยคิดบ้างไหมว่าพระเป็นเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา?

เวลาพ่อไม่อยู่บ้าน เราคิดถึง บ่นหาเมื่อไรจะกลับ เรารู้สึกขาดพ่อ
เวลาแม่ไม่อยู่บ้าน เราคิดถึง บ่นหาเมื่อไรจะกลับ เรารู้สึกขาดแม่
เวลาลูกไม่อยู่บ้าน พ่อแม่เป็นห่วง คิดถึง บ่นหาเมื่อไรจะกลับบ้าน พ่อแม่รู้สึกขาดลูก
เวลายายไม่อยู่บ้าน เราก็เป็นห่วง คิดถึง อยากให้ท่านกลับบ้านเร็ว ๆ เรารู้สึกขาดยาย
แล้วเราเคยรู้สึกขาดพระเป็นเจ้าบ้างไหม? ทั้ง ๆ ที่พระองค์ก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา และเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเสียด้วย

3. ครอบครัวคริสตชนมักจะมีแท่นพระตั้งเป็นสง่าอยู่กลางบ้านเด่นกว่าส่วนใด ๆ เราทำเช่นนี้เพราะเชื่อว่าพระเป็นเจ้าประทับอยู่ในครอบครัวเราโดยมีแท่นเป็นเครื่องหมาย แต่แล้วเราก็ลืมพระองค์เสียสนิท ไม่เคยคิดถึงพระองค์ ไม่เคยพูดจาสนทนากับพระองค์ ไม่เคยแม้แต่จะเหลียวมองหรือไหว้พระแท่นเมื่อเดินออกเดินเข้าเดินผ่าน ถ้าพระเป็นมนุษย์คงจะรู้สึกน้อยใจมาก เหงาและว้าเหว่ เราควรจะมาให้ความสำคัญในส่วนนี้ในครอบครัวเราเสียใหม่ เริ่มต้นจากการดูแลแท่นพระให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม หัดเหลียวมองและส่งใจคิดถึงพระองค์บ้าง หัดพูดกับพระองค์โดยการสวดภาวนาทั้งส่วนตัวและพร้อมกันบ้าง

4. ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ คือ พระเยซู แม่พระ นักบุญยอแซฟ มีความสุขมากเพราะมีพระเป็นเจ้าประทับอยู่ คือพระเยซูคริสต์ แม้จะไม่ร่ำรวย แม้จะลำบาก แม้จะไม่มีชื่อเสียงเกียรติยศ แต่มีพระเป็นเจ้าอยู่ในครอบครัวก็เหมือนมีสวรรค์อยู่ในบ้าน เพราะอย่างนี้เองเมื่อพระเยซูหายไป แม่พระและนักบุญยอแซฟรู้สึกขาดพระองค์ จึงทิ้งทุกอย่างออกตามหาจน 3 วันจึงพบในพระวิหาร ท่านทั้งสองจึงนำพระเยซูกลับมาบ้าน มาเป็นความสุขของครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง

จงสงวนที่พิเศษในครอบครัวของเราไว้ให้พระเป็นเจ้า แล้วพระเป็นเจ้าจะสงวนที่พิเศษในครอบครัวของพระองค์ไว้ให้เรา

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. ข้อควรจดจำ

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์คือ พระเยซู แม่พระ นักบุญยอแซฟ มีความสุขมากเพราะมีพระเป็นเจ้าประทับอยู่ คือพระเยซูคริสต์ แม้จะไม่ร่ำรวย แม้จะลำบาก แม้จะไม่มีชื่อสเยงเกียรติยศ แต่มีพระเป็นเจ้าอยู่ในครอบครัว

ข. กิจกรรม
ส่งความสุขให้กับครอบครัวของเรา เช่น พ่อ แม่ โดยจะเป็นการร้องเพลง หรือทำบัตรอวยพรความสุข (ส.ค.ส) ของขวัญ ช่อดอกไม้ให้พ่อแม่ในโอกาสคริสตมาส

- ชวนเพื่อน ๆ ไปเยี่ยมถ้ำพระกุมารในวัด
- เยี่ยมเด็กที่เกิดใหม่ (ถ้าเพื่อนของเรามีน้องที่เพิ่งเกิด ไปเยี่ยม) หรือเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่ในละแวกบ้านของเรา จะมีของขวัญ หรือบัตรอวยพรก็ได้

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์