ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ccp022.jpgบทเรียนที่      2 เดือนสิงหาคม 1995
หัวข้อเรื่อง     มารีอา กอแร็ตตี สตรีผู้ยอมเสียชีพแต่ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีทางเพศ
จุดมุ่งหมาย
 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จักที่จะรักษาคุณค่าศักดิ์ศรีทางเพศของสตรี

ขั้นที่ 1 กิจกรรม

- ครูเตรียมหนังสือพิมพ์ (ฉบับเก่า ๆ ) ให้นักเรียน แจกหนังสือพิมพ์กลุ่มละ 1 ฉบับ (กลุ่มละ 3 – 4 คน)
- ครูให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับการส่งเสริมหรือการทำลายศักดิ์ศรีสตรีในด้านทางเพศ
- นักเรียนเสนอข่าวของตนเองหน้าชั้นเรียน

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
- ครูถามนักเรียนว่า มีข่าวอะไรบ้างที่นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นที่เกี่ยวกับการสรรเสริญและเป็นการส่งเสริมศักดิ์ศรีทางเพศของสตรี
- และมีข่าวอะไรบ้างที่เป็นข่าวทำลายศักดิ์ศรีทางเพศของสตรี
- อะไรเป็นสาเหตุของการทำลายศักดิ์ศรีทางเพศสตรี

สรุป  ในโลกปัจจุบัน ถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะอ้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเข้าไว้ คือการทำอะไรตามประสามนุษย์เช่นในเรื่องเพศ โลกจะสอนว่าเพสเป็นธรรมชาติของมนุษย์ มีไว้เพื่อมนุษย์ ฉะนั้นเราต้องใช้ให้เต็มที่ ชายหญิงเป็นจำนวนมากก็เชื่อและกระทำเหยียบยำศักดิ์ศรีของตนเองอย่างหมดยางอาย แต่ก็ยังมีชายหญิงที่ดีอีกเป็นจำนวนมีน้อยที่ไม่เชื่อและพยายามประพฤติตามทำนองคลองธรรมอย่างน่าสรรเสริญ

ขั้นที่ 3 คำสอน

1. โลกปัจจุบันถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะอ้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเข้าไว้ คือการทำอะไรตามประสามนุษย์อย่างสุด ๆ ตัวอย่างเช่นในเรื่องเพศ เป็นต้น โลกจะสอนว่าเพศเป็นธรรมชาติของมนุษย์มีไว้เพื่อมนุษย์ ฉะนั้นเราต้องใช้ให้เต็มที่ การไม่ใช้เพศอย่างพระสงฆ์นักบวชที่ไม่แต่งงานถือว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ ตรงกันข้าม การปล่อยตัวเต็มที่ในเรื่องเพศถือว่าเป็นกำไรชีวิต เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มนุษย์เรามีความโน้มเอียงทางบาปอยู่แล้วก็เลยอ้าแขนรับกระแสนิยมนี้กันอย่างท่วมท้น และประพฤติปฏิบัติกันจนดูเป็นของธรรมดา เย้ยสายตาของคนรุ่นปู่ย่าตายาย พ่อแม่อย่างไม่สนใจใยดี

2. นักบุญมารีอา กอแร็ตตี กลับยืนยันตรงกันข้าม เธอถือว่าศักดิ์ศรีทางเพศของสตรีมีค่ายิ่งกว่าชีวิต เธอจึงยอมตายแต่ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีนั้น สิ่งที่เธอทำดูจะขัดกับกระแสของโลกปัจจุบันโดยสิ้นเชิง แต่ในที่สุดทุกคนก็ยอมรับว่าเธอทำถูก เธอจึงได้รับเกียรติยกย่องเป็นนักบุญ เป็นตัวอย่างของสตรีทุกยุคทุกสมัย แม้แต่ชายที่มุ่งร้ายหมายขวัญเธอในครั้งนั้นจนถึงกับฆ่าเธอเพราะไม่สมหวัง ต่อมาก็สำนึกผิด กลับใจ และเข้าไปชดใช้กรรมในอารามฤาษีจนตลอดชีวิต หญิงสาวมากมายก็ประกาศจุดยืนเดียวกัน แม้ไม่ได้รับการยกย่องเป็นนักบุญตัวอย่าง คือยอมตายแต่ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีทางเพศของเธอ ดังที่เราเคยได้ยินบ่อย ๆ ว่ามีหญิงสาวถูกฆ่าเพราะไม่ยอมเสียตัวให้แก่ชายที่เป็นกากเดนมนุษย์เราลองมาตรวจดูในใจ แล้วตอบคำถามนี้ดูว่า “ระหว่างหญิงที่ปล่อยตัวหลงระเริงทางเพศ กับหญิงที่รักนวลสงวนตัว อย่างไหนจะน่ายกย่องสรรเสริญมากกว่ากัน?”

3. สังคมยังถือว่า เกิดมาครั้งหนึ่งเป็นสตรี ต้องรักษาศักดิ์ศรีทางเพศของตนไว้ ถ้าสูญเสียไปก็เท่ากับสูญเสียความเป็นสตรีอย่างที่ไม่อาจเรียกคืนมาได้ สตรีหลายคนที่ตกอยู่ในสภาพนี้จึงรู้สึกหมดหวัง หมดอนาคต.....แต่มิใช่เช่นนั้น เพราะพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเพื่อช่วยกอบกู้คนบาปและยกฐานะให้สูงเสียใหม่ เราจึงเห็นสตรีที่สูญเสียศักดิ์ศรีทางเพศหลายคนในพระวรสารได้รับพระเมตตาจารพระเยซูคริสต์ สำนึกผิด กลับตัวกลับใจ และกลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ได้ อย่างเช่น หญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ (ยน 4.7-26) หญิงที่ถูกจับเพราะล่วงประเวณี (ยน 8.3-11) หญิงคนบาปได้รับากรอภัยเพราะรักมาก (ลก 7.37-47)เพราะความรักใหญ่กว่าทุกสิ่ง ความรักมีที่สำหรับการให้อภัยอยู่สมอ และความรักจะช่วยสมานแผลของหัวใจให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีกตามเงื่อนไขที่พระเยซูคริสต์เองได้ตรัสไว้คือ “เราก็ไม่เอาโทษเจ้า จงไปเถิดและอย่าทำบาปอีก” (ยน 8.11)

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. ข้อควรจดจำ

1. นักบุญมารีอา กอแร็ตตี ถือว่าศักดิ์ศรีทางเพศของสตรีมีค่ายิ่งกว่าชีวิต เธอจึงยอมตายแต่ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรี

2. พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเพื่อช่วยกอบกู้คนบาปและยกฐานะให้สูงขึ้นเสียใหม่ สตรีที่สูญเสียศักดิ์ศรีทางเพศหลายคนในพระวรสารได้รับพระเมตตาจากพระเยซูคริสต์ สำนึกผิด กลับตัวกลับใจ และกลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ได้

3. ความรักใหญ่กว่าทุกสิ่งความรักมีที่สำหรับการให้อภัยอยู่เสมอ ความรักจะช่วยสมานแผลของหัวใจให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ตามเงื่อนไขที่พระเยซูคริสต์เองได้ตรัสไว้คือ “เราก็ไม่เอาโทษเจ้า จงไปเถิด แล้วอย่าทำบาปอีก” (ยน 8.11)

ข. ปฏิบัติ
สำหรับเด็กโต  ให้ประกวดคำคมหรือเขียนกลอนแปดสุภาพ สี่บท “ยกย่องนักบุญมารีอา กอแร็ตตี

สำหรับเด็กเล็ก ให้ร้องเพลง “คือหัตถาครองพิภพ”

ครูสอนเพลง “คือหัตถาครองพิภพ” (ถ้าครูร้องไม่ได้ให้เปิดเทปเพลง)

                      คือหัตถาครองพิภพ
 สองมือที่ดูนุ่มนวลอ่อนโยน  สองมือที่ดูช่างบอบบางอย่างนั้น
สองมือที่ดั่งไม่มีความสำคัญ   คือสองมือที่ทำให้โลกหมุนไป
 แม้เพียงร่างกายนั้นเกิดเป็นหญิง  แท้จริงหัวใจนั้นแกร่งยิ่งกว่าชาย
ขอเพียงให้เป็นได้ดังที่ตั้งใจ   จะทุกข์ทนเดียวดายไม่มีความสำคัญ
   *บันดาลโลกหมุนเวียนวนไปตามจิตใจ
   นำมาให้เป็นไปตามต้องการ
   ทุกสิ่งเปลี่ยนแปรไปด้วยมือเธอเสกสรร
   ดังถ้อยคำประพันธ์เปรียบเปรยพรรณา
 **ถึงชายได้กวัดแกว่งแผลงจากอาสน์ ซึ่งอำนาจกำแหงแรงยิ่งกว่า
อันมือไกวเปลไซร้แต่ไรมา   คือหัตถาครองพิภพจบสากล (ซ้ำ *-**)

ครูเล่าเรื่องนักบุญมารีอา กอแร็ตตีอย่างสั้น ๆ ให้นักเรียนฟัง

นักบุญมารีย์ กอเรตตี
พรหมจารีและมรณสักขี
ค.ศ. 1890-1902
ฉลอง 6 กรกฎาคม

 มารีย์ เกิดในครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินฝ่ายโลก แต่อุดมไปด้วยความเชื่อ บิดามารดาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูบุตร 6 คน มารีย์เป็นบุตรคนแรก ต้องช่วยแม่เลี้ยงดูน้องที่ยังเล็ก เมื่อเธออายุได้ 10 ปี บิดาที่ต้องทำงานอย่างหนักได้จากไป มารีย์จึงต้องรับภาระในบ้านแทนแม่ที่ต้องอกไปทำงานในทุ่งนา แม้ว่างานจะหนัก แต่มารย์ยังคงสวดภาวนาเสมอ

 วันหนึ่ง ขณะที่มารีย์อยู่บ้านเลี้ยงน้องที่ยังเล็กแต่เพียงลำพังคนเพียว อเล็กซานโดร เด็กหนุ่มอายุ 19 ปี ซึ่งช่าวยทำงานอยู่ที่ไร่ ได้ลอบเข้ามาในบ้านของมารีย์เพื่อจะลวนลามเธอ แต่มารีย์ไม่ยอม เขาถือเหล็กแหลมจ่อหน้าพลางบอกว่า “ถ้าเธอไม่ยอมฉันจะฆ่าเธอเสีย” แต่มารีย์ต้องห้ามว่า “อย่า อย่าทำนะ มันเป็นบาปและเธอต้องไปอยู่ในนรก” มารีย์ขัดขืนและดิ้นรนเพื่อพ้นจากการข่มขืน จึงถูกอเล็กซานโดรแทงด้วยเหล็กแหลมถึง 14 แผล อาการสาหัสและถูกนำส่งโรงพยาบาล

 มารีย์ต้องทนทุกข์ทรมานตลอดเวลา 2 วัน เธอได้บอกกับพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปว่า “ลูกยินดีให้อภัยเขาค่ำ เพราะความรักที่มีต่อพระเยซูคริสตเจ้า และลูกต้องการให้เขาอยู่ในสวรรค์กับลูก” มารีย์สิ้นใจในขณะจูบไม้กางเขน และมือถือเหรียญแม่พระอยู่

ค.การบ้าน  
ให้นักเรียนสวดภาวนาต่อไปนี้ทุกวันก่อนนอนเพื่อขอพรจากนักบุญมารีอา กอแร็ตตี และเป็นแบบอย่างที่ดี และให้เรากล้าพูดกับคนที่มาชักชวนเราไปในทางที่ไม่ดี ด้วยความกล้าหาญว่า “ไม่เอา ที่เป็นบาปนะ” ให้เรารู้จักที่จะให้อภัยแก่ผู้ที่ทำไม่ดีกับเรา

บทภาวนาขอ นักบุญมารีอา กอแร็ตตี
   ข้าแต่พระเป็นเจ้า
   บ่อเกิดแห่งความวิมลและทรงรักความบริสุทธิ์
   พระองค์ได้โปรดให้นักบุญมารีอา กอแร็ตตี
   ได้รับเกียรติเป็นมรณสักขีเมื่อยังอยู่ในวัยเยาว์
   ขอท่านนักบุญช่วยอ้อนวอนพระองค์
   ได้โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจมั่นคง
   ในการถือพระบัญญัติของพระองค์
   ผู้ประทานมงกุฎแก่พรหมจารีที่ได้สู้รบอย่างกล้าหาญด้วยเถิด
   ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
   พระบุตรผู้ทรงจำเริญ และครองราชย์
   เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิต ตลอดนิรันดร
   อาแมน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์