ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

สุขสันต์วันเกิด พระเยซูเจ้ากิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 2
ชื่อเรื่อง : สุขสันต์วันเกิด พระเยซูเจ้า มัทธิว บทที่ 1-2
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนช่วยกันใช้วิชาดนตรีเพื่อแต่งเพลงอวยพรวันเกิดของพระเยซูเจ้าโดยใช้เนื้อหรือหรือถ้อยคำจากพระคัมภีร์
วิธีการ : การร้องเพลงอวยพรวันเกิด


ดำเนินการ
1.    ให้ผู้เรียนอ่านพระวรสารมัทธิว 1-2 แล้วให้อภิปรายถึงบทบาทของทูตสวรรค์ที่มาผู้แจ้งข่าวเรื่องกำเนิดของพระเยซูเจ้าว่าทูตสวรรค์ได้ทำหน้าที่อะไรบ้าง กับใครแล้วผลเป็นอย่างไร

2.    แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามจำนวนที่เหมาะสม แล้วมอบหมายให้แต่งเพลงโดยให้มีเนื้อหาบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ มัทธิว 1:18-25, มัทธิว 2:1-15,  มัทธิว 2:16-23. อธิบายให้แต่ละกลุ่มได้อ่านอย่างดี สังเกตดูบทสนทนาที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์แล้วนำมาสร้างสรรค์บทเพลงให้มีท่วงทำนองและอารมณ์เพลงที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นๆ

3.    เมื่อเสร็จแล้วให้นำเสนอบทเพลงที่ได้เขียนขึ้น โดยอาจจะนำเสนอโดยการเต้นประกอบหรือด้วยการแต่งเป็นละครเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์