45.  ลำดับความสำคัญพระวาจาคือยาวิเศษ 45.  ลำดับความสำคัญ
ถาม : บางครั้งหน้าที่การงานทำให้ลืมคนในครอบครัวไป ควรจัดลำดับความสำคัญอย่างไรดี
ตอบ : แกล้งถามหรือเปล่าเอ่ย....
          1. “พระองค์ทรงตรวจสอบเมื่อข้าพเจ้าเดินทางและหยุดพัก ทรงทราบหนทางทั้งหมดของข้าพเจ้า...พระองค์ทรงโอบข้าพเจ้าไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พระองค์ทรงวางพระหัตถ์ไว้เหนือข้าพเจ้าแล้ว”(สดุดี 139:3,5)
         2. “จงคิดถึงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบน อย่าพะวงถึงสิ่งของบนแผ่นดินนี้”(โคโลสี 3:2)
         3. “ท่านใดขาดปรีชาญาณ จงขอปรีชาญาณนั้นจากพระเจ้าเถิด พระองค์ประทานให้ทุกคนด้วยพระทัยกว้าง”(ยากอบ 1:5)